Sprzedawca zobowiązany

 

Dane sprzedawcy zobowiązanego wyznaczonego na okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2023 r.

ENERGA-OBRÓT S.A.

Al. Grunwaldzka 472, 80–309 Gdańsk

 

ENERGA-OPERATOR S.A. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DZO.WKP.496.4.122.2022.MRa1 z dnia 24 października 2022 r. wyznaczył ponownie przedsiębiorstwo energetyczne ENERGA-OBRÓT S.A. na sprzedawcę zobowiązanego na obszarze działania ENERGA-OPERATOR S.A., na okres od 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl