Program Zgodności w Energa-Operator

Program Zgodności w Energa-Operator

Od 11 grudnia w Energa-Operator zaczyna obowiązywać zmieniony Program Zgodności. Jego celem jest zapewnienie jednakowej jakościowo obsługi wszystkich klientów, potencjalnych klientów i podmiotów współpracujących spółki.

Program Zgodności określa działania, jakie musi podjąć Energa-Operator jako OSD, aby zapewnić niedyskryminacyjne i równe traktowanie wszystkich użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz potencjalnych użytkowników systemu dystrybucyjnego. Każdy użytkownik tego systemu musi być traktowany przez spółkę w taki sam sposób. Dotyczy to w szczególności odbiorców, wytwórców i sprzedawców energii elektrycznej. Żaden z nich nie może być w jakikolwiek sposób wyróżniany poprzez promowanie lub sugerowanie, że Energa-Operator jest z nim powiązana. Podobnie rzecz ma się z dostawcami usług, z których korzysta spółka. Wszyscy muszą być wybierani na takich samych zasadach i żaden nie może być premiowany tylko za to, że znajduje się w tej samej Grupie przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo.

Program Zgodności znajduje się w zakładce: O nas -> O firmie -> Program Zgodności

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl