Program Zgodności

Program Zgodności określający przedsięwzięcia jakie należy podjąć przez ENERGA-OPERATOR SA w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego został zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRR-7124–35(2)2014/MKo1 z dnia 07 kwietnia 2014 roku, a zmieniony decyzją nr DRR.WRD.748.4.7.2019.APo z dnia 09 czerwca 2020 r.
Zmieniony Program Zgodności obowiązuje od dnia 11 grudnia 2020 r.

Zmieniony Program Zgodności został przyjęty do stosowania w ENERGA-OPERATOR SA Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 7/2020 z dnia 08 grudnia 2020 r.


Pliki do pobrania


Jeśli masz pytania dotyczące Programu Zgodności prosimy o kontakt na adres:  Program Zgodności - kontakt

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl