Program Zgodności

Program Zgodności określający przedsięwzięcia jakie należy podjąć przez ENERGA-OPERATOR SA w celu zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu dystrybucyjnego został zatwierdzony decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki znak DRR-7124-35(2)2014/MKo1 z dnia 07 kwietnia 2014 roku.

Program Zgodności został przyjęty do stosowania w ENERGA-OPERATOR SA Zarządzeniem Prezesa Zarządu nr 6/2014 z dnia 23 kwietnia 2014r.


Pliki do pobrania


Jeśli masz pytania dotyczące Programu Zgodności prosimy o kontakt na adres:   Program Zgodności 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2020 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl