Flaga UE

Obowiązek wytwórców i odbiorców w zakresie wymiany danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE

Zapisy Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej, określają wymagania współpracy pomiędzy operatorami systemów przesyłowych (OSP), dystrybucyjnych (OSD) oraz tzw. „significant grid user” (SGU - znaczący użytkownik sieci), których działalność ma wpływ na pracę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Do grupy SGU (szczegóły klasyfikacji SGU przedstawione w Rozporządzeniu) zakwalifikowani są użytkownicy posiadający jednostki wytwórcze typu B, C i D. Do jednostek tych zalicza się wszystkie moduły wytwarzania energii (MWE), których wartość mocy zainstalowanej źródła wytwórczego energii elektrycznej (synchronicznego lub niesynchronicznego) jest większa lub równa 0,2 MW.

> Więcej

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl