Flaga UE

Obowiązek wytwórców i odbiorców w zakresie wymiany danych dla potrzeb planowania i prowadzenia ruchu KSE - przypomnienie

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej, od 1 stycznia 2021 roku wszyscy właściciele modułów wytwarzania energii o mocy 200kW lub więcej, mają obowiązek przekazywania do operatorów sieci elektroenergetycznej danych planistycznych dotyczących prognozowanej generacji.

Marzec jest trzecim miesiącem, od kiedy powyższe wymagania obowiązują, jednak do tej pory nie wszyscy się do nich zastosowali. W związku z tym ENERGA-OPERATOR SA przypomina o konieczności przekazywania danych planistycznych.

Więcej informacji w temacie obowiązku przekazywania danych, a także zakres oraz format ich przesyłania znajduje się na naszej stronie:
https://energa-operator.pl/aktualnosci/623106/obowiazek-wytworcow-i-odbiorcow-w-zakresie-wymiany-danych-dla-potrzeb-planowania-i-prowadzenia-ruchu-kse

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl