Flaga UE

Komunikat dot. falowników

ENERGA-OPERATOR SA informuje, że z dniem 1 sierpnia 2021 r. nie ma możliwości stosowania deklaracji zgodności w procesie przyłączania Modułów Wytwarzania Energii (MWE) do sieci.

ENERGA-OPERATOR SA respektuje wykaz certyfikowanych urządzeń (falowników), które zostały pozytywnie zweryfikowane przez PTPiREE w zakresie posiadania odpowiednich certyfikatów sprzętu w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznej. Jeśli wskazany w zgłoszeniu falownik znajduje się na liście falowników dostępnej pod adresem: http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci/wykaz-certyfikatow, nie ma konieczności załączania certyfikatu sprzętu do zgłoszenia. W przypadku inwerterów nieznajdujących się na wyżej wymienionej liście, wymagać się będzie złożenia dokumentów zgodnych z wytycznymi dotyczącymi Etapu II opublikowanymi na stronie http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci.

Zachęcamy wszystkich producentów oraz dystrybutorów falowników do złożenia dokumentów umożliwiających umieszczenie Państwa urządzeń na ww. liście zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie http://ptpiree.pl/opracowania/kodeksy-sieci.

Od dnia 1 maja 2022 r. bezwarunkowo będzie miał zastosowanie w procesie przyłączania Modułów Wytwarzania Energii (MWE) do sieci wymóg obligatoryjnego stosowania (również dla modeli wcześniej umieszczonych na liście) certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymogów kodeksu sieci NC RfG oraz Wymogów ogólnego stosowania, na podstawie programu certyfikacji, zgodnego z dokumentem pt. „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”.

Wygaszenie kanału mailowego z dniem 31 sierpnia 2021 roku

Ponadto informujemy, że w celu sprawnej i rzetelnej obsługi Państwa zgłoszeń w zakresie mikroinstalacji oraz w związku z usprawnieniem i ujednoliceniem procesu przyjmowania Państwa zgłoszeń z dniem 31 sierpnia 2021 roku wygaszamy kanał mailowy na rzecz zgłoszeń elektronicznych poprzez formularz zgłoszeniowy.

Po 31 sierpnia 2021 roku zgłoszenia przesłane drogą mailową będą odsyłane z komunikatem rekomendującym skorzystanie z formularza zgłoszeniowego drogą elektroniczną.

Zmiana ma celu usprawnienie i ujednolicenie dla wszystkich Państwa kanału przeznaczonego do dokonywania zgłoszeń.

Rekomendujemy składanie wniosków poprzez dedykowany i specjalnie utworzony dla Państwa formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: https://energa-operator.pl/przylaczenie-do-sieci/przylaczanie-wytworcy-energii/mikroinstalacja na dole strony, pod komunikatem „Złóż wniosek elektronicznie”.

(ostatnia aktualizacja z dnia 9 września 2021)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl