Flaga UE

Aktualizacja Standardów Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Standardach Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB wynikających z nowelizacji Ustawy o Rynku Mocy. Aktualizacja będzie wprowadzona w dwóch terminach:

 1. 5 lutego 2022 r. – zmianie ulegną komunikaty:
  • Dane pomiarowe na potrzeby Sprzedawcy (Validated Data for Billing)
  •  Dane rozliczeniowe na potrzeby Sprzedawcy (Invoice)

 2. 12 marca 2022 r. – zmianie ulegną komunikaty:
  • Zawiadomienie o zmianie danych PPE (Notify MP Characteristics)
  • Udostępnione dane PPE (MP Characteristics)
  • Uruchomienie sprzedaży rezerwowej (Notify Reserve Supply)
  • Uruchomienie sprzedaży z urzędu (Notify Supply of Last Resort).

Teksty jednolite wraz z opisami zmian dostępne są pod poniższym adresem https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-wymiany-informacji

Zmianie ulegają również szablony WSDL/XSD dla ww komunikatów.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl