Aktualizacja Standardów Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB od 1 kwietnia 2022 r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2022 roku w ENERGA-OPERATOR SA obowiązują nowe Standardy Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB.

Zmiany wynikają z nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii z dnia 29 października 2021 roku.

Tekst jednolity wraz z opisem zmian dostępny jest pod poniższym adresem: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-wymiany-informacji

Zmianie ulega również szablon WSDL/XSD dla komunikatu:

- Dane pomiarowe na potrzeby Sprzedawcy (ValidatedDataforBilling). 

 

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl