Flaga UE

Aktualizacja Standardów Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB.

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Standardach Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB. Aktualizacja będzie wprowadzona w dwóch terminach:

1. 1 maja 2022 r. – zmianie ulegnie komunikat:

 • Dane rozliczeniowe na potrzeby Sprzedawcy (Invoice)

2. 29 czerwca 2022 r. – zmianie ulegną komunikaty:

 • Zawiadomienie o zmianie danych PPE (Notify MP Characteristics)
 • Udostępnione dane paszportu PPE (Upfront MP Characteristics)
 • Udostępnione dane PPE (MP Characteristics)
 • Uruchomienie sprzedaży rezerwowej (Notify Reserve Supply)
 • Uruchomienie sprzedaży z urzędu (Notify Supply of Last Resort)
 • Zgłoszenie wprowadzenia Odbiorcy do pustego PPE (Customer move in)
 • Zgłoszenie wyprowadzenia Odbiorcy z PPE (Customer move out)
 • Zgłoszenie reklamacji (Complaint)
 • Zmiana parametrów umowy kompleksowej (Change in comprehensive agreement)
 • Zakończenie sprzedaży rezerwowej (End of reserve supply)

  oraz implementowany jest nowy komunikat w procesie obsługi reklamacji:
 • Wydłużenie terminu rozpatrzenia (Additional information)

Teksty jednolite wraz z opisami zmian dostępne są pod poniższym adresem.

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-wymiany-informacji

Aktualizacji ulegają szablony WSDL/XSD dla ww komunikatów.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl