Flaga UE

Komunikat dla Odbiorców

W związku z otrzymanym przez Energa-Operator sygnałem dot. osoby nieuprawnionej, która na terenie miasta Gdynia, przedstawia się jako pracownik Spółki lub też np. „energetyki”, „elektrowni” itp. , a następnie żąda dostępu do znajdującego się w lokalu licznika, informujemy, że pracownicy Energa-Operator, a także pracownicy firm zewnętrznych działających na rzecz Spółki, podczas prac związanych m.in. z wymianą lub odczytami liczników powinni posiadać identyfikator, umieszczony w widocznym miejscu.

Ponadto personel podczas wykonywania zadań zobowiązany jest do używania odzieży ochronnej zgodnej z obowiązującymi w Energa-Operator standardami oraz wizualizacją, na której znajduje się widoczny logotyp Spółki.

ubior

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości oświadczeń składanych przez osoby deklarujące wykonywanie pracy na rzecz Energa-Operator prosimy o kontakt z naszą infolinią pod numerem telefonu 801 404 404 lub zgłoszenie takiej sytuacji poprzez dostępny na stronie Energa-Operator formularz kontaktowy: https://energa-operator.pl/formularz-zgloszeniowy/pytania-i-reklamacje

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl