Aktualizacja Standardów Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Standardach Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB. Zmiany obejmują m.in. dodanie atrybutów umożliwiających publikację danych w zakresie strat mierzonych na Portalu Sprzedawców oraz Portalu Dostępowym Kontrahenta oraz dodanie funkcjonalności dla obsługi nowej grupy taryfowej C11s dedykowanej dla ochotniczych straży pożarnych. Tekst jednolity wraz z opisem zmian dostępny jest pod poniższym adresem.

Zmianie uległy również szablony WSDL/XSD dla komunikatów:

  1. Zgłoszenie wprowadzenia Odbiorcy do pustego PPE [CustomerMoveIn],
  2. Zgłoszenie zmiany parametrów umowy kompleksowej [ChangeInComprehensiveAgreement]
  3. Zawiadomienie o zmianie danych PPE [NotifyMPCharacteristics]
  4. Udostępnione dane paszportu PPE [UpfrontMPCharacteristics]
  5. Udostępnione dane PPE [MPCharacteristics]
  6. Uruchomienie sprzedaży rezerwowej [NotifyReserveSupply]
  7. Uruchomienie sprzedaży z urzędu [NotifySupplyofLastResort]
  8. Dane rozliczeniowe na potrzeby Sprzedawcy [Invoice]
  9. Dane pomiarowe na potrzeby Sprzedawcy [ValidatedDataForBilling]

Tekst jednolity wraz z opisem zmian dostępny jest pod poniższym adresem. Dodano również szablon WSDL/XSD dla nowych komunikatów. 

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-wymiany-informacji

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl