Aktualizacja Standardów Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Standardów Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB o komunikację dedykowaną dla Spółdzielni Energetycznych. Poniższe zmiany wejdą w życie 6 listopada 2023 r.

Rozbudowane zostaną komunikaty publikowane na Portalu Sprzedawców:

  1. Udostępnione dane paszportu PPE [Upfront MP Characteristics]
  2. Udostępnione dane PPE [MP Characteristics]

Zaimplementowane zostaną nowe komunikaty publikowane na Portalu Dostępowym Kontrahenta:

  1. Dane Dobowe (profilowe) Członków Spółdzielni [DDS]
  2. Dobowy Profil Zagregowany Członków Spółdzielni [DPZS]

Szablony WSDL/XSD dla komunikatów wymienionych w punktach 1-2 zostaną opublikowane na minimum 90 dni przed datą uruchomienia zmiany.

 

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB

Do pobrania:

Standardy Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB (obowiązujące od 6 listopada 2023 r.)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl