Flaga UE

Aktualizacja Standardów Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Standardach Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB z dniem 25 sierpnia 2023 r. Zmiany obejmują m.in. usunięcie komunikatów dotyczących obsługi zgłoszeń Podmiotów Odpowiedzialnych za Bilansowanie przez Portal Sprzedawców, zmianę metodologii obsługi zmian parametrów umowy kompleksowej oraz dodanie dodatkowych informacji o rozliczeniach niestandardowych. Tekst jednolity wraz z opisem zmian dostępny jest pod poniższym adresem.

Zmianie uległy również szablony WSDL/XSD dla komunikatów:

  1. Zgłoszenie wprowadzenia Odbiorcy do pustego PPE [CustomerMoveIn],
  2. Zgłoszenie zmiany parametrów umowy kompleksowej [ChangeInComprehensiveAgreement]
  3. Zawiadomienie o zmianie danych PPE [NotifyMPCharacteristics]
  4. Udostępnione dane paszportu PPE [UpfrontMPCharacteristics]
  5. Udostępnione dane PPE [MPCharacteristics]
  6. Uruchomienie sprzedaży rezerwowej [NotifyReserveSupply]
  7. Uruchomienie sprzedaży z urzędu [NotifySupplyofLastResort]
  8. Zgłoszenie umowy obiektu wirtualnego [CombinerAgreement]
  9. Dołączenie PPE do obiektu wirtualnego [ConnectToCombiner]

Tekst jednolity wraz z opisem zmian dostępny jest pod poniższym adresem. 

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-wymiany-informacji

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl