Flaga UE

Komunikat ENERGA-OPERATOR SA dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ENERGA-OPERATOR SA uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 11 maja 2023 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 5/2023 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że pismem z dnia 22 czerwca 2023 r. przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr 5/2023 IRiESD.

Dostępne pliki:

- Projekt Karty Aktualizacji 5/2023 IRiESD (w wersji pdf)

- Raport z konsultacji projektu Karty Aktualizacji 5/2023 (wersja pdf)

 

Więcej na stronie:
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/iriesd

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl