Flaga UE

Komunikat ENERGA-OPERATOR SA dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ENERGA-OPERATOR SA uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 26 maja 2023 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 2/2023 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.10.2023.ŁW z dnia 18 lipca 2023 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 2/2023 IRiESD stanowiącą załącznik nr 1 do w/w decyzji.

Decyzja została opublikowania w Biuletynie branżowym URE – Energia elektryczna Nr 297 (4114) 19 lipca 2023 r.

Zatwierdzona Karta aktualizacji nr 2/2023 IRiESD będzie obowiązywała na terenie działania ENERGA-OPERATOR SA od dnia 2 sierpnia 2023 r.

Dostępne pliki:

- Decyzja – Karta aktualizacji nr 2/2023 (w wersji pdf)

Więcej na stronie:

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/iriesd

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl