Flaga UE

Aktualizacja Standardów Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

Ograniczenie wcześniej planowanego zakresu zmian SWI

Od 6 listopada 2023 r. na Portalu Dostępowym Kontrahenta, zostaną zaimplementowane nowe komunikaty dedykowane dla Spółdzielni Energetycznych:

  • Dane Dobowe (profilowe) Członków Spółdzielni (DDS),
  • Dobowy Profil Zagregowany Członków Spółdzielni (DPZS).

Anulowana została modyfikacja komunikatów: „Udostępnione dane paszportu PPE” i „Udostępnione dane PPE”. Poniższe pola nie będą dodawane:

1. pole:

  • PPE wchodzi w skład Spółdzielni Energetycznej w komunikacie „Udostępnione dane paszportu PPE”,

2. pole:

  • PPE wchodzi w skład Spółdzielni Energetycznej
  • Kod Spółdzielni Energetycznej w komunikacie „Udostępnione dane PPE”.

O nowym terminie wprowadzenia dodatkowych powyższych pól poinformujemy oddzielnym komunikatem.

W katalogu „Standardy Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB” umieszczono nowy tekst jednolity Standardów obowiązujących od 6 listopada br. zredukowany o anulowane zmiany.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl