Flaga UE

Aktualizacja Standardów Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Standardów Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB.

Z dniem 1 lutego 2024 r. rozbudowane zostaną komunikaty publikowane na Portalu Sprzedawców, m.in. o atrybuty dedykowane dla obsługi Spółdzielni Energetycznych:

  1. Udostępnione dane paszportu PPE [Upfront MP Characteristics]
  2. Udostępnione dane PPE [MP Characteristics]
  3. Dane rozliczeniowe na potrzeby Sprzedawcy [Invoice]

W związku z uruchomieniem Rynku Bilansującego 15-minutowego od 14 czerwca 2024 r. na Portalu Dostępowym Kontrahenta publikowane będą nowe dokumenty dotyczące danych pomiarowych PPE i danych zagregowanych sprzedawców, podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie i dostawców usług bilansujących:

  1. Dobowy Profil Zagregowany Miejsca Dostarczania Danych [DPZMDD]
  2. Dobowy Profil Zagregowany Miejsca Bilansowania [DPZMB]
  3. Dane Profilowe Rejestrów Pomiarowych Miejsca Dostarczania [DPRPMDD]
  4. Dane Profilowe Rejestrów Pomiarowych Miejsca Bilansowania [DPRPMB]

Dokument zawiera również  zaktualizowany opis interfejsu Portalu Dostępowego Kontrahenta dla systemów zewnętrznych w zakresie obsługiwanych metod i dokumentów.

Tekst jednolity wraz z opisem zmian dostępny jest pod poniższym adresem. 

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-wymiany-informacji

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl