Flaga UE

Aktualizacja Standardów Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Standardów Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB. Z dniem 24 lutego 2024 r. wchodzą w życie zapisy Ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie Ustawy Prawo Energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1681) – druk UC74, które wprowadzają dla Klientów w gospodarstwach domowych prawo do zawierania wyłącznie umów kompleksowych. W związku z tym doprecyzowaniu uległy zapisy w opisach pól dla komunikatów zgłaszania nowych umów:

  • 7.1.1. Zgłoszenie wprowadzenia odbiorcy do pustego PPE 
  • 7.7.1. Zgłoszenie umowy sprzedaży/kompleksowej
  • 7.13.1. Zgłoszenie zmiany odbiorcy w PPE

W efekcie wprowadzonych zmian z dniem 24 lutego 2024 r. wszystkie zgłoszenia dotyczące zawierania umów rozdzielonych tj. umów dystrybucyjnych i umów sprzedaży dla gospodarstw domowych będą odrzucane.

 

Tekst jednolity wraz z opisem zmian dostępny jest pod poniższym adresem. 

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-wymiany-informacji

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl