Flaga UE

Standardy obowiązujące od 24 lutego 2024 r. - zaktualizowane

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Standardów Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB. W związku z wątpliwościami Sprzedawców odnośnie zgłaszania umów rozdzielonych dla obiektów innych niż gospodarstwa domowe z identyfikatorem PESEL doszczegółowiono zapisy SWI. Nowa definicja jasno wskazuje, że dla Typu URD o wartości „Pozostali” (TPOZ) można dokonywać zgłoszeń umów sprzedaży oraz umów kompleksowych z Klientami indywidualnymi dla obiektów nie pełniących funkcji gospodarstw domowych (garaży, altan, placów budów itp.). Struktura komunikatów nie uległa zmianie.

Tekst jednolity wraz z opisem zmian dostępny jest pod poniższym adresem. 

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-wymiany-informacji

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl