Flaga UE

Aktualizacja Standardów Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Standardów Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB.

Z dniem 14 maja 2024 r. w następujących komunikatach:

7.3.1.  Zawiadomienie o zmianie danych PPE [NotifyMPCharacteristics],

7.4.3. Udostępnione dane paszportu PPE [UpfrontMPCharacteristics],

7.5.3. Udostępnione dane PPE [MPCharacteristics],

7.19.1. Uruchomienie sprzedaży rezerwowej [NotifyReserveSupply],

7.19.2. Uruchomienie sprzedaży z urzędu [NotifySupplyofLastResort

ulega rozbudowaniu słownik dla atrybutu Rodzaj niestandardowego rozliczenia” o wartość: „AUTOKONS” – oznaczający autokonsumenta, czyli odbiorcę wytwarzającego energię elektryczną na własne potrzeby, bez możliwości wprowadzania energii do sieci OSD.


Szczegółowe informacji na stronie:

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-wymiany-informacji

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl