Flaga UE

Komunikat ENERGA-OPERATOR SA dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

ENERGA-OPERATOR SA uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 23 lutego 2024 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 3/2024 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że pismem z dnia 27 marca 2024 r. przekazała Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji nr 3/2024 IRiESD.

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji nr 3/2024 IRiESD obejmują aktualizację Załącznika nr 5 IRiESD w zakresie standardowych profili obciążeń dla odbiorców profilowych, w związku z wprowadzeniem zgodnie z nowymi Warunkami Dotyczącymi Bilansowania zatwierdzonymi przez Prezesa URE decyzją nr DRR.WRE.744.17.2023.ŁW z dnia 27 września 2023 r. („WDB”), z dniem 14 czerwca 2024 r. zmiany podstawowego okresu funkcjonującego na Rynku Bilansującym z godziny na 15-minut.  OSD dokonał aktualizacji tych profili na podstawie aktualnych danych pomiarowych dla okresu od dnia 14–06–2024 r. do dnia 31–12–2024 r.

Stosownie do powyższego oraz zgodnie z postanowieniami IRiESD, na stronie internetowej Spółki: www.energa-operator.pl został udostępniony projekt Karty aktualizacji nr 3/2024 IRiESD wysłany do zatwierdzenia przez Prezesa URE wraz z raportem z procesu konsultacji przedmiotowej karty aktualizacji.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl