Flaga UE

Aktualizacja Standardów Wymiany Informacji ENERGA-OPERATOR SA ze Sprzedawcami i POB

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Standardów Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB. Dokument zostaje rozbudowany m.in. o możliwość zgłaszania zapotrzebowania na dane profilowe w związku z uruchamianiem obsługi umów z cenami dynamicznymi zgodnie z wymogami zmian w Ustawie Prawo Energetyczne.

 

Szablony WSDL/XSD zostaną opublikowane w terminie późniejszym.

Szczegółowe informacji na stronie:

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-wymiany-informacji

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl