Flaga UE

Aktualizacja szablonów WSDL/XSD dla „Standardów Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB”

Uprzejmie informujemy o publikacji szablonów WSDL/XSD na potrzeby usługi B2B dla ostatniej wersji „Standardów Wymiany informacji EOP ze Sprzedawcami i POB” obowiązującej od 26 sierpnia 2024 r.

Zmianie ulegają szablony WSDL/XSD dla komunikatów:

7.3.1. Zawiadomienie o zmianie danych PPE - NotifyMPCharacteristics

7.5.3. Udostępnione dane PPE - MPCharacteristics

7.11.1. Zgłoszenie reklamacji - Complaint

oraz dodano nowe szablony dla komunikatów:

7.25.1. Zgłoszenie potrzeby udostępniania danych profilowych – ProfileDataSharing/Create

7.25.2. Akceptacja zgłoszenia potrzeby udostępniania danych profilowych - ProfileDataSharing/Accept

7.25.3. Odrzucenie zgłoszenia potrzeby udostępniania danych profilowych - ProfileDataSharing/Reject

 

Szablony WSDL/XSD opublikowane są na stronie:

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-wymiany-informacji

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl