Flaga UE

Taryfa

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy ENERGA-OPERATOR SA, która jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez naszą spółkę.

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku

Informujemy, że decyzją nr DRE.WPR.4211.12.6.2023.JSz z dnia 15 grudnia 2023 r. Prezes URE zatwierdził Taryfę ENERGA-OPERATOR SA na 2024 rok.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (Dz. U. z 2023 r., poz. 2760) nowelizującej ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1704 z późn. zm.), decyzją nr DRE.WPR.4211.3.4.2024.JSz z dnia 30 stycznia 2024 r. Prezes URE zatwierdził zmianę Taryfy dla ENERGA-OPERATOR SA na 2024 rok.

Na mocy powyższej ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 roku dla odbiorców uprawnionych stosowane są w rozliczeniach stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji zawarte w taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej na rok 2022, do 50% limitów zużycia, określonych w ustawie.

Do pobrania:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku (plik w formacie pdf)

 

Zobacz także:

Archiwum

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl