Flaga UE

Przebudowa przyłącza

W przypadku gdy Klient chce zmienić rodzaj przyłącza z napowietrznego nieizolowanego na napowietrzne izolowane, zmienić miejsce dostarczenia energii lub zmienić rodzaj przyłącza (np. z napowietrznego na kablowe), wówczas Klient składa wniosek o określenie warunków przyłączenia na właściwym dla siebie (pod kątem napięcia i mocy przyłączeniowej) druku.

Procedura przebudowy przyłącza odbywa się według ogólnych zasad opisanych w procesie przyłączeniowym, a Klient ponosi opłatę za przyłączenie naliczoną zgodnie ze wzorem określonym w Taryfie ENERGA-OPERATOR SA.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl