Przebudowa przyłącza

W przypadku gdy Klient chce zmienić rodzaj przyłącza z napowietrznego nieizolowanego na napowietrzne izolowane bez zmiany jego mocy przyłączeniowej, wówczas procedura przebudowy przyłącza odbywa się według ogólnych zasad opisanych w procesie przyłączeniowym, a Klient ponosi pełne nakłady związane z przebudową przyłącza.

Również w przypadku gdyby w ramach przebudowy przyłącza doszło do zmiany jego mocy przyłączeniowej, miejsca dostarczania energii lub rodzaju przyłącza (napowietrzne/kablowe), realizacja takiego zamierzenia Klienta odbywa się każdorazowo według ogólnych zasad opisanych w procesie przyłączeniowym, a nakłady związane z przebudową przyłącza oraz zwiększeniem mocy przyłączeniowej określone są w Taryfie ENERGA-OPERATOR SA.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2020 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl