Flaga UE

Przyłączenie odbiorcy energii

Etap: Złożenie wniosku o przyłączenie do sieci

 

Wniosek o przyłączenie składamy wówczas, gdy:

 • budujemy obiekt budowlany np. dom, garaż, pawilon usługowy, zakład produkcyjny,
 • chcemy zwiększyć moc przyłączeniową,
 • chcemy dokonać rozdziału instalacji (np. gdy w jednym domu mieszkają dwie rodziny),
 • chcemy dokonać wymiany lub przebudowy przyłącza (np. zmiany lokalizacji układu pomiarowego – licznika)
 • chcemy zasilić w energię elektryczną plac budowy

Proces przyłączeniowy rozpoczyna się od dnia złożenia przez Wnioskodawcę do ENERGA-OPERATOR SA aktualnego wniosku o określenie warunków przyłączenia odbiorczych urządzeń, instalacji lub sieci do sieci elektroenergetycznej wraz z kompletem wymaganych załączników.

Do pobrania > Druki wniosków

(Wzór wniosku określa ENERGA-OPERATOR SA i udostępnia go na swojej stronie internetowej. Druk wniosku można pozyskać również w Punktach Obsługi Przyłączeń)

Wypełniony Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć drogą elektroniczną za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Istnieje również możliwość dostarczenia wniosku osobiście w Punkcie Obsługi Przyłączeń lub wysyłka drogą pocztową na adres korespondencyjny Punktu Obsługi Przyłączeń

Czas oczekiwania na rozpatrzenie złożonego wniosku jest zależny od zakwalifikowania go do odpowiedniej grupy przyłączeniowej.

Dla wniosków Grupy V, VI (niskie napięcie) czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia wynosi do 21 dni, a dla wniosków Grupy IV (niskie napięcie) czas oczekiwania wynosi do 30 dni.
Dla wniosków Grupy III, VI dla obiektu niewyposażonego w źródło ani w magazyn energii elektrycznej (średnie napięcie) czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia wynosi do 60 dni. Dla wniosków Grupy III, VI dla obiektu wyposażonego w źródło lub magazyn energii elektrycznej (średnie napięcie) czas oczekiwania na wydanie warunków przyłączenia wynosi do 120 dni, a dla wniosków grupy II (wysokie napięcie) czas oczekiwania wynosi do 150 dni.

Informacje oraz załączniki (dokumenty) potrzebne do wypełnienia wniosku

Przed wypełnieniem wniosku należy przygotować następujące dane:

 • Dane identyfikacyjne i teleadresowe Wnioskodawcy
 • Określenie rodzaju przyłączanego obiektu (mieszkanie, dom jednorodzinny, dom letniskowy itp.) oraz jego lokalizacji
 • Przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową
 • Terminy:
  - Termin rozpoczęcia prac wykonania instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie
  - Termin wykonania instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie
 • Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej

Dokumenty stanowiące Załączniki do Wniosku:

 • Tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny lub odpis z Księgi Wieczystej)
 • Przygotowany przez projektanta obiektu plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub za zgodą ENERGA-OPERATOR SA szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci i obiektów sąsiednich
 • Lista dodatkowych wymaganych załączników (w zależności od złożonego wniosku) znajduje są na ostatniej stronie wniosku.

  Pomocne (ale nieobowiązkowe) jest również dołączenie do wniosku posiadanych decyzji administracyjnych (np. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na budowę obiektu lub zgłoszenie oraz projekt zagospodarowania działki lub terenu, na którym znajduje się obiekt przyłączany).

UWAGA

Dokumenty należy załączać w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Jak obliczyć moc przyłączeniową

Moc przyłączeniowa jest określona przez projektanta w dokumentacji projektowej obiektu.

Poniżej przedstawiamy w jaki sposób samemu oszacować moc przyłączeniową obiektu.

 1. Należy ustalić jakie urządzenia elektryczne są/lub zostaną zainstalowane w obiekcie przyłączanym, a także oszacować, które z zainstalowanych urządzeń mogą być włączane jednocześnie.
 2. Z Tabeli 1. należy odczytać szacunkową moc pobieraną przez te urządzenia i zsumować ich moce.
 3. Z Tabeli 2. Należy odczytać moc najbliższą (przekraczającą) oszacowaną moc.

Przykładowe wielkości mocy przyłączeniowej:

 • mieszkanie w budynku wielolokalowym lub dom jednorodzinny posiadające zaopatrzenie w ciepłą wodę z zewnętrznej, centralnej sieci grzewczej, wyposażone w zwykłe urządzenia użytku domowego (oświetlenie, odbiorniki RTV i AGD) oraz grzewczą płytę elektryczną w kuchni -  licznik 3-fazowy – moc ok. 12,5 kW;
 • mieszkanie w budynku wielolokalowym lub dom jednorodzinny nie posiadające zaopatrzenia w ciepłą wodę z zewnętrznej, centralnej sieci grzewczej, wyposażone w zwykłe urządzenia użytku domowego (oświetlenie, odbiorniki RTV i AGD) oraz grzewczą płytę elektryczną w kuchni i elektryczny przepływowy podgrzewacz wody - licznik 3-fazowy – moc ok. 30kW;
 • mieszkanie w budynku wielolokalowym posiadające zaopatrzenie w ciepłą wodę z zewnętrznej, centralnej sieci grzewczej, wyposażone w zwykłe urządzenia użytku domowego (oświetlenie, odbiorniki RTV i AGD) i kuchenkę gazową  - licznik 1-fazowy – moc ok. 5 kW.

Tabela 1 Moc znamionowa przykładowych urządzeń elektrycznych [1000 W = 1 kW]

kuchenka elektryczna

7-10 kW

żelazko

0,8÷1,4 kW

bojler elektryczny

1,3-5 kW

piekarnik

2-5 kW

ekspres do kawy

0,75 kW

zmywarka do naczyń

1,2 kW

kuchenka mikrofalowa

0,8-2 kW

czajnik bezprzewodowy

2 kW

pralka automatyczna

2 kW

frytkownica

2 kW

suszarka do włosów

1 kW

robot kuchenny

0,16 kW

odkurzacz

0,5-1 kW

grzejnik olejowy lub konwektorowy

1-3 kW

radio

0,025 kW

komputer

0,5 kW

pochłaniacz kuchenny

0,09 kW

DVD

0,030 kW

patelnia elektryczna

1,2 kW

gofrownica

1,2 kW

telewizor

0,1-0,3 kW

toster

1,1 kW

lampa grzejąca

0,25 kW

lodówka duża

0,6 kW

lodówka mała

0,4 kW

zamrażarka

0,5 kW

piec akumulacyjny

1,5–9 kW

przepływowy podgrzewacz wody

3-24 kW

grzejnik olejowy lub konwektorowy

1-3 kW

kocioł c.o.

6-24 kW

stacja ładowania samochodu elektrycznego

3,7-6 kW

 

 

 

 

Moc poszczególnych urządzeń została podana szacunkowo, każde urządzenie charakteryzuje się innym zapotrzebowaniem na moc.
Standardowa moc przyłączenia dla domu jednorodzinnego wynosi 12,5kW dla instalacji 3-fazowej

 

Tabela 2 Szacowana moc

 

-Wartość zabezpieczenia [A]U [V]P przył./umowna [kW]Rodzaj [1-faz./3-faz.]
16230od 0,5 do 1,01-faz.
210230od 1,5 do 2,01-faz.
316230od 2,5 do 3,01-faz.
420230od 3,5 do 4,01-faz.
525230od 4,5 do 5,01-faz.
632230od 5,5 do 6,01-faz.
76400od 0,5 do 3,03-faz.
810400od 3,5 do 6,03-faz.
916400od 6,5 do 10,03-faz.
1020400od 10,5 do 12,03-faz.
1125400od 12,5 do 16,03-faz.
1232400od 16,5 do 20,03-faz.
1340400od 20,5 do 25,03-faz.
1450400od 25,5 do 32,03-faz.
1563400od 32,5 do 40,03-faz.Średnie roczne zużycie energii elektrycznej

Średnie, orientacyjne zużycie energii elektrycznej dla obiektów mieszkalnych w ciągu roku wynosi:

WyszczególnienieZużycie [kWh]
mieszkanie bez ogrzewania elektrycznego i bez kuchni elektrycznej2 500 kWh
mieszkanie bez ogrzewania elektrycznego, z kuchnią elektryczną3 000 kWh
mieszkanie z ogrzewaniem i kuchnią elektryczną15 000 kWh
domek bez ogrzewania elektrycznego, przepływowego ogrzewacza wody i bez kuchni elektrycznej3 500 kWh
domek bez ogrzewania elektrycznego, bez przepływowego ogrzewacza wody, z kuchnią elektryczną4 000 kWh
dom o powierzchni do 150 m2, z ogrzewaniem akumulacyjnym, przepływowymi ogrzewaczami wody i kuchnią elektryczną25 000 kWh
dom o powierzchni 150-250 m2, z ogrzewaniem akumulacyjnym, przepływowymi ogrzewaczami wody i kuchnią elektryczną30 000 kWh
dom o powierzchni pow. 250 m2, z ogrzewaniem akumulacyjnym, przepływowymi ogrzewaczami wody i kuchnią elektryczną40 000 kWh
domek letniskowy1500 kWh
samochód elektryczny przejeżdzający rocznie 10 tyś km2000 kWhPrzyłączenie placu budowy

Stawki opłat za przyłączenie do sieci instalacji zasilającej plac budowy zgodnie z zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Taryfą energii elektrycznej w 2023 roku wynoszą:

Przyłącze kablowe - kwota netto: 8,94 (zł/kW)

Przyłącze napowietrzne - kwota netto: 8,94 (zł/kW)

Na tym etapie należy zaopatrzyć się w rozdzielnicę budowlaną i przygotować instalację tymczasowego zasilania placu budowy do miejsca wskazanego w Warunkach Przyłączenia oraz uzyskać decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonania robót budowlanych (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie). Elektryk z właściwymi uprawnieniami powinien wykonać instalację, podpisać Oświadczenie o gotowości instalacji przyłączanej oraz przygotować Schemat jednokreskowy układu pomiarowego i przyłącza, który jest potrzebny naszym służbom do zamontowania tymczasowego licznika.

Podstawą do wydania przez ENERGA-OPERATOR SA „Oświadczenia o wykonaniu przyłączenia" jest:

 • uregulowanie opłaty za przyłączenie tymczasowe 
 • złożenie Oświadczenia o gotowości instalacji przyłączanej
 • złożenie kopii decyzji administracyjnej zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonania robót budowlanych (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie)

Dokument Oświadczenie o wykonaniu przyłączenia jest potrzebny do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji (na dostawę energii) na plac budowy. Po podpisaniu umowy na dostawę energii oraz przesłaniu zgłoszenia do ENERGA-OPERATOR SA przez Sprzedawcę, z którym została zawarta umowa, realizowane jest zlecenie na montaż licznika energii elektrycznej.

 

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl