Flaga UE

Projekty badawczo-rozwojowe

Kluczowym założeniem realizowania innowacyjnych projektów w ENERGA-OPERATOR SA jest występowanie o dofinansowanie projektów innowacyjnych w ramach środków dostępnych w Polsce lub na poziomie EU. Obecnie realizowane są projekty dofinansowane ze środków pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Komisji Europejskiej.

projekty

 

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl