Flaga UE

Kontakt dla mediów

Kontakt wyłącznie dla dziennikarzy i redakcji:

Grzegorz Baran
Koordynator ds. Kontaktów z Mediami

T +48 58 778 80 86
M +48 885 501 090
kontakt.media@energa-operator.pl

Informacje o aktualnych wyłączeniach planowych i awaryjnych, czasie przerw i przewidywanych terminach przywrócenia zasilania w energię elektryczną udostępniane są za pośrednictwem interaktywnej mapy.
Na stronie ENERGA-OPERATOR można również znaleźć terminy planowanych na najbliższe dni wyłączeń związanych z pracami remontowymi lub modernizacyjnymi.

ENERGA-OPERATOR jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego i udziela informacji odnoszących się do zakresu prowadzonej działalności, w tym tych dotyczących np. liczników energii elektrycznej oraz kwestii związanych z ich odczytami, infrastruktury energetycznej, inwestycji związanych z rozbudową i modernizacją sieci dystrybucyjnej, awarii i przerw w dostawach energii itp.

ENERGA-OPERATOR zgodnie z obowiązującym prawem nie jest sprzedawcą ani wytwórcą energii elektrycznej i nie reprezentuje żadnego z podmiotów prowadzących wymienioną działalność.

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl