Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Kąty Rybackie (GPZ)

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
Działanie: 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

Tytuł projektu: Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Kąty Rybackie (GPZ)

Projekt nr. POIS.07.01.00-00-0014/17

Cel główny:

Poprawa pewności dostaw energii oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla 7,5 tys. odbiorców zlokalizowanych na terenie Mierzei Wiślanej, poprzez zminimalizowanie możliwości wystąpienia awarii urządzeń stacji 110/15 kV Kąty Rybackie.

Realizacja:

Zakres Projektu obejmuje przebudowę i rozbudowę istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Kąty Rybackie. Stacja ta stanowi element sieci dystrybucyjnej na napięciu 110 kV, na którym odbywa się transformacja energii elektrycznej na napięcie 15 kV.

Projekt realizowany jest na obszarze działania Energa-Operator SA.

W ramach przebudowy stacji 110/15 kV Kąty Rybackie (GPZ) przewiduje się:

  1. demontaż istniejącej rozdzielni 110 kV oraz budowę fundamentów, konstrukcji wsporczych oraz bramki liniowej dla przyszłościowego pola liniowego 110 kV,
  2. budowę pola transformatora 110/15 kV, montaż istniejącego transformatora oraz doposażenie stacji w drugi transformator 110/15 kV 16 MVA).
  3. prace związane z rozdzielnią SN oraz prace towarzyszące.

Planowane efekty:

Bezpośrednim efektem działania będzie zapewnienie stabilnych dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Realizacja projektu wpłynie na zminimalizowanie możliwości wystąpienia awarii urządzeń stacji 110/15 kV Kąty Rybackie co powinno przełożyć się pozytywnie na wskaźnik SAIDI dla rejonu zasilania tejże stacji.

Całkowita wartość projektu: 6 392 310 zł brutto  

Wkład UE: 3 265 628,25 zł

Aktualności:

2019-10 | Inwestycje z unijną dotacją materiały wewnętrzne Energa Operator

2019-07-06 | Stacja elektroenergetyczna w Kątach Rybackich jak Nowa Elblag.net

2019-07-05 | Energa Operator zmodernizowała stację elektroenergetyczną w Kątach Rybackich Energetyka24.pl

2019-07-05 | Energa Operator zmodernizowała stację elektroenergetyczną w Kątach Rybackich nowa-energia.com.pl

2019-07-04 | Energa Operator ukończyła modernizację Głównego Punktu Zasilania (GPZ) w Kątach Rybackich energetykon.pl

2019-07-04 | ENERGA-OPERATOR SA zmodernizowała stację elektroenergetyczną w Kątach Rybackich energa-operator.pl

2019-07-04 | Energa Operator zmodernizowała stację elektroenergetyczną w Kątach Rybackich cire.pl

2018-07-16 | Energa-Operator: Rozbudowa GPZ-ów Ostrów i Kąty Rybackie rozpoczęta cire.pl

2018-03-07 | Energa pozyskała 15 mln zł unijnej dotacji cire.pl

2018-03-06 | Umowy na dofinansowanie unijne podpisane energa-operator.pl

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl