Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Ostrów Północ (GPZ)

 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego
Działanie: 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii

Tytuł projektu: Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Ostrów Północ (GPZ)

Projekt nr POIS.07.01.00-00-0012/17

Cel główny:

Poprawa pewności dostaw energii oraz zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla ok. 19,9 tys. odbiorców zlokalizowanych na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, poprzez zminimalizowanie możliwości wystąpienia awarii urządzeń stacji 110/15 kV Ostrów Północ.

Realizacja:

Zakres Projektu obejmuje przebudowę istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Ostrów Północ.

Projekt realizowany jest na obszarze działania Oddziału Kalisz Energa-Operator SA.

W ramach projektu zrealizowane zostaną zadania tj.:

  1. Przebudowa:
    1. obwodów pierwotnych i wtórnych wysokiego i średniego napięcia, telemechaniki,
    2. konstrukcji wsporczych rozdzielni WN,
    3. wprowadzeń linii napowietrznych WN do rozdzielni WN;
  2. Montaż urządzeń teletechnicznych i telekomunikacyjnych oraz systemu ochrony technicznej stacji;
  3. Wymiana wyeksploatowanych urządzeń oraz aparatury rozdzielni WN i SN.
  4. Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu.

Planowane efekty:

Bezpośrednim efektem działania będzie zapewnienie stabilnych dostaw energii oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Realizacja projektu wpłynie na zminimalizowanie możliwości wystąpienia awarii urządzeń stacji 110/15 kV Ostrów Północ, co powinno przełożyć się pozytywnie na wskaźnik SAIDI dla rejonu zasilania tejże stacji.

Całkowita wartość projektu: 12 531 099,44 zł brutto

Wkład UE: 6 520 856,52 zł

Aktualności:

2019-10 | Inwestycje z unijną dotacją materiały wewnętrzne Energa Operator

2018-07-16 | Energa-Operator: Rozbudowa GPZ-ów Ostrów i Kąty Rybackie rozpoczęta cire.pl

2018-03-07 | Energa pozyskała 15 mln zł unijnej dotacji cire.pl

2018-03-06 | Umowy na dofinansowanie unijne podpisane energa-operator.pl

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl