Elektromobilność

22 lutego 2018 roku weszła w życie Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ww. akt prawny określa zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej do wykorzystania paliw alternatywnych, co ma ścisły związek z rozwojem elektromobilności. Ustawa reguluje i określa m.in. obowiązki w zakresie wymagań technicznych budowy stacji ładowania Przedmiotowy akt został wprowadzony w celu rozwoju elektromobilności, co w konsekwencji ma się przyczynić do ograniczenia emisji CO2. Tekst dokumentu jest dostępny pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317
Dodatkowo 26 czerwca 2019 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego. Dokument dostępny jest pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1316

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA. posiada preferencyjne stawki opłat za przyłączenie infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania. Szczegóły określone są m.in. w punkcie 5.5a. Taryfy.

ENERGA-OPERATOR SA przygotowała również dedykowany wniosek o określenie warunków przyłączenia infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnej stacji ładowania do sieci elektroenergetycznej (grupa przyłączeniowa III, IV, V, VI) dostępny do pobrania tutaj

W przypadku pytań technicznych i formalnych dotyczących procesu przyłączania infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz ogólnodostępnych stacji ładowania, zachęcamy do konsultacji z lokalnymi koordynatorami ENERGA-OPERATOR SA.

Potrzebę konsultacji wraz z proponowanym terminem spotkania należy zgłosić z wyprzedzeniem na adres e-mail właściwego obszarowo Punktu Obsługi Przyłączeń – kontakt

W tytule wiadomości proszę wskazać „elektromobilność – konsultacje”.

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl