Flaga UE

Cennik usług pozataryfowych - dodatkowych

Cennik dotyczy usług pozataryfowych świadczonych na zasadach komercyjnych przez jednostki organizacyjne ENERGA–OPERATOR SA, wykonywanych na zlecenie klientów przy instalacjach, sieciach i urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się na ich majątku.

Usługi zawarte w Cenniku są pogrupowane tematycznie. Usługi niewyszczególnione w Cenniku z uwagi na duże zróżnicowanie zakresów prac podlegają wycenie indywidualnej.

Wszelkie ceny podane w niniejszym Cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Aby skorzystać z naszej oferty prosimy o wypełnienie zlecenia i dostarczenie go (lub przesłanie faksem bądź e-mailem) do najbliższego Oddziału. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działów Zarządzania Eksploatacją lub  (wykaz danych teleadresowych)

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!


Do pobrania:

Cennik usług pozataryfowych  (wydanie piąte z dnia 26 września 2023 roku)

Zlecenie wykonania usługi (format docx)

Zlecenie wykonania usługi - uzgodnienie branżowe (format docx)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl