Cennik usług pozataryfowych - dodatkowych

Cennik dotyczy usług pozataryfowych świadczonych na zasadach komercyjnych przez jednostki organizacyjne ENERGA–OPERATOR SA, wykonywanych na zlecenie klientów przy instalacjach, sieciach i urządzeniach elektroenergetycznych znajdujących się na ich majątku.

Usługi zawarte w Cenniku są pogrupowane tematycznie. Usługi niewyszczególnione w Cenniku z uwagi na duże zróżnicowanie zakresów prac podlegają wycenie indywidualnej.

Wszelkie ceny podane w niniejszym Cenniku nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).

Aby skorzystać z naszej oferty prosimy o wypełnienie zlecenia i dostarczenie go (lub przesłanie faksem bądź e-mailem) do najbliższego Oddziału. 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z pracownikami Działów Zarządzania Eksploatacją lub  (wykaz danych teleadresowych)

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!

Usługi w sieci SN. NN i instalacji elektrycznych

Lp.

Wyszczególnienie

Cena za usługę

[zł]

 1

Wymiana gniazda/podstawy bezpiecznikowej

152,00

 2

Wymiana wkładki bezpiecznikowej nN w instalacji abonenckiej (klienta)

152,00

 3

Wymiana tablicy licznikowej w bezpośrednim układzie pomiarowym

294,00

 4

Wymiana/montaż półpośredniego lub pośredniego licznika będącego własnością klienta

327,00

 5

Montaż tablicy licznikowej wraz z przewodami w bezpośrednim układzie pomiarowym

1029,00

 6

Wymiana przewodów w bezpośrednim układzie pomiaro

480,00

 7

Wymiana przekładnika prądowego nN lub napięciowego (SN, nN)/szt.

919,00

 8

Wymiana listwy kontrolno-pomiarowej w układzie pomiarowym

546,00

 9

Wymiana zabezpieczenia obwodu napięciowego w układzie pomiarowym

480,00

 10

Wymiana przewodów w obwodzie wtórnym przekładnika prądowego nN

480,00

 11 Przebudowa układu pomiarowego nN

 

919,00

 12

Przebudowa układu pomiarowego SN

1 796,00

 13

Przebudowa układu pomiarowego WN

2673,00

 14

Sprawdzenie stanu technicznego instalacji, urządzeń odbiorczych lub wewnętrznej linii zasilającej

349,00

 15 Sprawdzenie kierunku wirowania faz w instalacji nN

 

184,00

16 Przełożenie niezgodnych faz w instalacji nN (bezpośredni układ pomiarowy)

184,00

17 Odczyt na indywidualne żądanie -bezpośredni (maksymalnie 3 rejestry na dzień wykonania odczytu)

114,00

18 Odczyt na indywidualne żądanie -zdalny (1 profil za okres nie dłuży niż 12 miesięcy)

77,00

19 Wypożyczenie licznika na okres nie dłuży niż 2 miesiące

877,00

20 Wypożyczenie przekładnika na okres nie dłuży niż 2 miesiące

877,00

21 Montaż licznika LZO 1 fazowy na życzenie odbiorcy

256,00

22 Montaż licznika LZO 3 fazowy na życzenie odbiorcy

267,00

 

Podane ceny zawierają wyłącznie koszty robocizny i transportu. Przy zastosowaniu materiałów dla danej usługi należy cenę powiększyć o koszt materiałów(wg dowodów RW) z doliczeniem kosztów zaopatrzenia.

Usługi specjalistyczne laboratorium

Lp.

Rodzaj i zakres usługi

Cena

[zł]

J.m.

1 

Badanie sprzętu elektroizolacyjnego

 

 

1.1

Kalosze, półbuty i rękawice dielektryczne

28,00

zł/szt.

1.2

Drążki, wskaźniki i uzgadniacze faz

42,00

zł/szt.

1.3

Chodnik dielektryczny

49,00

zł/szt.

2

Badanie oleju transformatorowego

 

 

2.1 

Analiza sprawdzająca oleju transformatorowego obejmuje określenie wyglądu, obecności wody wydzielonej i pomiar napięcia przebicia oleju

160,00

zł/analizę

2.2 

Analiza skrócona oleju transformatorowego obejmuje zakres analizy sprawdzającej oraz pomiar rezystywności oleju

230,00

zł/analizę

2.3 

Analiza pełna oleju transformatorowego obejmuje zakres analizy sprawdzającej oraz oznaczenie liczby kwasowej, temperatury zapłonu, zawartości wody rozpuszczonej i współczynnika strat dielektrycznych oleju

468,00

zł/analizę

2.4

Oznaczanie wody rozpuszczonej w oleju metodą Karla Fischera

162,00

zł/analizę

2.5

Oznaczanie PCB metodą przesiewową

259,00

zł/analizę

2.6 

Oznaczenie całkowitej zawartości gazów rozpuszczonych w oleju (DGA) metodą chromatografii gazowej

623,00

zł/analizę

 

Pozostałe usługi

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka za usługę [zł]

 1 

Lokalizacja uszkodzenia linii kablowej nN

1 481,00

 2 

Trasowanie i identyfikacja linii kablowej nN i SN

658,00

 3

Lokalizacja uszkodzenia linii kablowej SN

2 017,00

 4 

Badanie podstawowe linii kablowej SN

996,00

 5 

Pomiary diagnostyczne linii kablowej SN

2 900,00

 6 

Pomiary elektryczne transformatorów  rozdzielczych  do 1,6 MVA.

418,00

 7 

Pełne pomiary elektryczne transformatorów  od 1,6 MVA do 100 MVA.

2 042,00

 8 

Pomiary elektryczne transformatorów uziem. i dławików

1 114,00

 9 

Badanie przekładników napięciowych 110 kV

1 114,00

 10 

Pomiar prądów ziemnozwarciowych

1 114,00

 11 

Pomiar napięć rażeniowych dotykowych stacji lub słupa SN

418,00

 12 

Pomiar napięć rażeniowych dotykowych stacji WN/SN

3 343,00

 13 

Przegląd okresowy wyłącznika WN                                                                                                                                       

2 786,00

 14 

Przegląd okresowy wyłącznika SN

1 114,00

 15 

Przegląd okresowy odłącznika WN

1 114,00

 16 

Przegląd okresowy sprężarki (10 atm)

1 114,00

 17 

Przegląd okresowy sprężarki (160 atm).

1 671,00

 18 

Remont średni transformatorów olejowych o mocy do 1000 kVA, bez wymiany oleju, moc 63 kVA

2 228,00

 19 

Remont średni transformatorów olejowych o mocy do 1000 kVA, bez wymiany oleju, moc 100 kVA

2 507,00

 20 

Remont średni transformatorów olejowych o mocy do 1000 kVA, bez wymiany oleju, moc 160 kVA

2 786,00

 21 

Remont średni transformatorów olejowych o mocy do 1000 kVA, bez wymiany oleju, moc 250 kVA

3 343,00

 22 

Remont średni transformatorów olejowych o mocy do 1000 kVA, bez wymiany oleju, moc 400 kVA

3 900,00

 23 

Remont średni transformatorów olejowych o mocy do 1000 kVA, bez wymiany oleju, moc 630 kVA

4 457,00

 24 

Przygotowanie strefy pracy na sieci nN w godzinach pracy dla dojazdu do 25km

690,00

 25 

Przygotowanie strefy pracy na sieci nN w godzinach pracy dla dojazdu od 25km do 50km

980,00

 26 

Przygotowanie strefy pracy na sieci nN w godzinach pracy dla dojazdu powyżej 50km

1 350,00

 27 

Przygotowanie strefy pracy na sieci nN poza godzinami pracy i w dni wolne dla dojazdu do 25km

1 350,00

 28 

Przygotowanie strefy pracy na sieci nN poza godzinami pracy i w dni wolne dla dojazdu od 25km do 50km

1 950,00

 29 

Przygotowanie strefy pracy na sieci nN poza godzinami pracy i w dni wolne dla dojazdu powyżej 50km

2 650,00

 30 

Przygotowanie strefy pracy na sieci SN w godzinach pracy dla dojazdu do 25km

830,00

 31 

Przygotowanie strefy pracy na sieci SN w godzinach pracy dla dojazdu od 25km do 50km

1 120,00

 32 

Przygotowanie strefy pracy na sieci SN w godzinach pracy dla dojazdu powyżej 50km

1 500,00

 33 

Przygotowanie strefy pracy na sieci SN poza godzinami pracy i w dni wolne dla dojazdu do 25km

1 650,00

 34 

Przygotowanie strefy pracy na sieci SN poza godzinami pracy i w dni wolne dla dojazdu od 25km do 50km

2 200,00

 35 

Przygotowanie strefy pracy na sieci SN poza godzinami pracy i w dni wolne dla dojazdu powyżej 50km

2 800,00

Do ceny netto należy doliczyć koszty użytych do konserwacji materiałów i części zamiennych

Uzgodnienia branżowe

Uzgodnienia branżowe projektów zagospodarowania terenu.

Miara dokumentacji Cena 
za pierwszy arkusz (netto)
[PLN]
Cena za 
kolejny 
arkusz
(netto)
[PLN]
Skala 1:1000 Skala 1:2000
za pierwszy arkusz formatu ≤ A4, 
skala 1:500
84,00 11,00 x 1,5 x 3
za pierwszy arkusz formatu ≤ A3, 
skala 1:500
95,00 22,00 x 1,5 x 3
za pierwszy arkusz formatu ≤ A2, 
skala 1:500
117,00 44,00 x 1,5 x 3
za pierwszy arkusz formatu ≤ A1, 
skala 1:500
161,00 88,00 x 1,5 x 3
za pierwszy arkusz formatu ≤ A0, 
skala 1:500
249,00 176,00 x 1,5 x 3
formaty niestandardowe: 
za każde rozpoczęte A4 powyżej arkusza typowego
- 11,00 x 1,5 x 3

 

Uzgodnienia podkładów mapowych do celów projektowych w zakresie infrastruktury ENERGA-OPERATOR SA.

Miara dokumentacji Cena 
za pierwszy arkusz (netto)
[PLN]
Cena za 
kolejny 
arkusz
(netto)
[PLN]
Skala 1:1000 Skala 1:2000
za pierwszy arkusz formatu ≤ A4, 
skala 1:500
56,00 11,00 x 1,5 x 3
za pierwszy arkusz formatu ≤ A3, 
skala 1:500
67,00 22,00 x 1,5 x 3
za pierwszy arkusz formatu ≤ A2, 
skala 1:500
89,00 44,00 x 1,5 x 3
za pierwszy arkusz formatu ≤ A1, 
skala 1:500
133,00 88,00 x 1,5 x 3
za pierwszy arkusz formatu ≤ A0, 
skala 1:500
221,00 176,00 x 1,5 x 3
formaty niestandardowe: 
za każde rozpoczęte A4 powyżej arkusza typowego
- 11,00 x 1,5 x 3

 

Pozostałe uzgodnienia wymagające weryfikacji w zakresie infrastruktury ENERGA-OPERATOR SA.

Miara dokumentacji Cena 
za pierwszy arkusz (netto)
[PLN]
Cena za 
kolejny 
arkusz
(netto)
[PLN]
za pierwszy arkusz formatu ≤ A4 56,00 11,00
za pierwszy arkusz formatu ≤ A3 67,00 22,00
za pierwszy arkusz formatu ≤ A2 89,00 44,00
za pierwszy arkusz formatu ≤ A1 133,00 88,00
za pierwszy arkusz formatu ≤ A0 221,00 176,00
formaty niestandardowe: 
za każde rozpoczęte A4 powyżej arkusza typowego
- 11,00

 

Informacje dodatkowe:

  • Opłacie nie podlegają sprawy uzgadniane na naradach koordynacyjnych w starostwach powiatowych oraz wpływające za pośrednictwem tych narad.
  • Opłacie nie podlegają dokumenty urzędowe otrzymywane w drodze postępowania administracyjnego (m.in. zawiadomienia, postanowienia, decyzje o warunkach zabudowy lub inne dokumentów dostarczanych do ENERGA-OPERATOR w trybie administracyjnym)
  • Opłacie nie podlegają sprawy związane z usuwaniem awarii przez inne branże, wymagające weryfikacji infrastruktury ENERGA-OPERATOR w pobliżu miejsca awarii
  • Opłatę należy obliczać dla całości do całości arkusza, a nie obszaru zajmowanego przez mapę na danym arkuszu.


Do pobrania:

Zlecenie wykonania usługi (format docx)

Zlecenie wykonania usługi - uzgodnienie branżowe (format docx)

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl