Taryfa ENERGA-OPERATOR SA

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy ENERGA-OPERATOR SA, która jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez naszą spółkę. 


Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE.WPR.4211.6.2019.JSz z dnia 17 grudnia 2019 roku zatwierdził Taryfę ENERGA-OPERATOR SA na 2020 rok.

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych dotyczące stawki opłaty kogeneracyjnej, o której mowa w pkt 9.4 Taryfy zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 24 grudnia 2019 roku poz. 2495 (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190002495/O/D20192495.pdf)

Do pobrania:

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA na 2020 rok (plik w formacie pdf) obowiązująca od 1 stycznia 2020 r.Zobacz także:

Archiwum

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2020 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl