Taryfa ENERGA-OPERATOR SA

Operatora Systemu Dystrybucyjnego obowiązują stawki z Taryfy ENERGA-OPERATOR SA, która jest zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Dokument określa wysokość opłat i zasady rozliczeń za dystrybucję energii elektrycznej oraz informację na temat pozostałych czynności realizowanych przez naszą spółkę.

Taryfa ENERGA-OPERATOR SA obowiązująca od 1 lutego 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

Informujemy, że Prezes URE decyzją nr DRE.WPR.4211.9.11.2020.JSz z dnia 14 stycznia 2021 zatwierdził Taryfę ENERGA-OPERATOR SA na 2021 rok.

Uwaga: Zgodnie z informacją dostępną na stronie Urzędu Regulacji Energetyki (https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9184,Wazna-informacja-dla-dystrybutorow-energii-elektrycznej.html?search=10416639940), od dnia 1 stycznia 2021 r. ENERGA-OPERATOR SA zobowiązana jest do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami końcowymi następujące stawki opłat, niezależnie od obowiązującej w danym okresie wersji Taryfy:
1. stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh,
2. stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh,
3. stawki opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości,
4. stawki opłaty mocowej wynoszące:
- 1,87 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej;
- 4,48 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej;
- 7,47 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej;
- 10,46 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej;
- 0,0762 zł/kWh – dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59).

Zobacz także:

Archiwum

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl