Koronawirus. Energa-Operator wprowadza kolejne zmiany w obsłudze Klienta

Z powodu SARS-CoV-2 ENERGA-OPERATOR SA z dniem 17 marca ogranicza czynności i usługi, które wymagają bezpośredniego kontaktu z Klientem. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo zarówno klientów, jak i pracowników. Wyjątek stanowi obsługa zgłoszeń dotyczących awarii/braku zasilania i montażu nowych liczników energii elektrycznej.

W przypadku zgłoszeń braku napięcia lub zagrożeń wynikających z pracy sieci elektroenergetycznej, prosimy o korzystanie ze zdalnych całodobowych kanałów kontaktu:

Dodatkowo Energa-Operator ogranicza zakres prac monterów realizujących w terenie czynności, które wymagają bezpośredniego kontaktu lub wizyty w siedzibie Klienta. Nie będą wykonywane takie czynności jak:

  • przyłączenie mikroinstalacji
  • parametryzacja liczników związana ze zmianą grup taryfowych
  • wymiana zabezpieczeń przedlicznikowych wynikająca ze wzrostu mocy przyłączeniowej/zamówionej
  • sprawdzenie/badanie liczników energii elektrycznej
  • wymiana legalizacyjna liczników
  • montaż plomb
  • odczyty reklamacyjne
  • demontaż licznika na zlecenie klienta

W sprawach, które nie są związane z awariami sieci elektroenergetycznej, prosimy o korzystanie z dostępnych zdalnych kanałów kontaktu:
• formularz zgłoszeniowy na stronie https://energa-operator.pl/formularz-zgloszeniowy/pytania-i-reklamacje
• listownie na adresy poszczególnych Oddziałów Energa-Operator SA https://energa-operator.pl/kontakt/centrala-oddzialy-spolki

Za powstałe utrudnienia i niedogodności przepraszamy.

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2020 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl