Flaga UE

Aktualności

Samorząd przyjazny energii

W październiku kapituła konkursu „Samorząd przyjazny energii” wybierze tegorocznych laureatów konkursu, doceniając ich za działania na rzecz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii, przeciwdziałanie smogowi lub rozwój elektromobilności. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR i Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku będą wspólnie realizować praktyczne szkolenia i dzielić się doświadczeniem, tak aby jak najlepiej przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom. Ćwiczenia odbywać się będą na należącym do ENERGA-OPERATOR poligonie energetycznym w Bąkowie.

więcej

ENERGA-OPERATOR realizując zadania związane z przyłączaniem nowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej oraz zapewnieniem bezprzerwowej pracy sieci dystrybucyjnej o odpowiednich parametrach, realizuje rokrocznie około 30-40 tysięcy pojedynczych inwestycji. ...

więcej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl