Aktualności

ENERGA-OPERATOR S.A. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 2 czerwca 2023 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 3/2023 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.13.2023.LK z dnia 31 sierpnia 2023 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 3/2023 IRiESD...

więcej
Bezpieczna Kraina na Polach Marsowych w Kaliszu

Miasteczko „Bezpiecznej Krainy Energa-Operator” odwiedziło Kalisz z programem edukacyjnym poświęconym bezpiecznemu korzystaniu z energii elektrycznej. Wizyta ta była wyjątkowa, także ze względu na zrealizowaną ostatnio przebudowę i przeniesienie pod ziemię napowietrznej linii wysokiego napięcia, która jeszcze do niedawna przebiegała przez Pola Marsowe. ...

więcej
Energa-Operator z dotacją na blisko 65 milionów złotych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Energa-Operator dofinansowanie w wysokości blisko 65 milionów złotych, z przeznaczeniem na zakup liczników zdalnego odczytu. Dzięki realizacji objętego wsparciem projektu w sieci Energa-Operator zamontowanych zostanie ponad 457 tysięcy kolejnych tego typu urządzeń. ...

więcej
Energetyczna wspólnota w Sopocie z nową stacją transformatorową

W Sopocie, na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza, ENERGA-OPERATOR SA zamontowała nowatorską stację elektroenergetyczną średniego napięcia (SN/nn), która m.in. automatycznie dostosowuje parametry pracy lokalnej sieci do poziomu energii generowanej przez przyłączone do niej mikroinstalacje. ...

więcej
Energa-Operator modernizuje ważną linię w woj. Wielkopolskim

Energa-Operator przystąpiła do gruntownej przebudowy ponad 60 kilometrowego ciągu liniowego wysokiego napięcia 110 kV stanowiącego ważny element przepływów mocy i energii na kierunku północ – południe na obszarze centralnej Polski, a także zasilającego ważne lokalnie stacje transformatorowe WN/SN - główne punkty zasilania (GPZ) - w Ociążu, Pleszewie, Kotlinie oraz Jarocinie. ...

więcej
Energetyczne dzieła sztuki

Rumia zyskała nową galerię sztuki, umiejscowioną… na stacjach średniego napięcia. Dzięki współpracy Samorządu i ENERGA-OPERATOR ściany obiektów elektroenergetycznych pokryły wykonane przez artystów kolorowe obrazy. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 26 maja 2023 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 2/2023 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.10.2023.ŁW z dnia 18 lipca 2023 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 2/2023 IRiESD stanowiącą...

więcej
Warmińsko-Mazurski WOT wesprze energetyków

Energetycy z Olsztyńskiego Oddziału ENERGA-OPERATOR oraz żołnierze z 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. Kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga, ps. „Szczerbiec”, będą mogli lepiej współpracować ze sobą m.in. podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych. ...

więcej
Zachowaj ostrożność podczas prac polowych

ENERGA-OPERATOR przypomina o konieczności zachowania szczególnej ostrożności podczas prac polowych prowadzonych w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej. W okresie letnim, wysokie temperatury mogą prowadzić do wydłużenia się przewodów linii elektroenergetycznych i zmniejszania ich odległości od powierzchni gruntu. ...

więcej

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl