Aktualności

Leżąca na terenie Energa-Operator gmina Zalewo otrzymała tytuł "Samorząd Przyjazny Energii" oraz grant inwestycyjny o wartości 15 tys. zł na wspieranie realizacji sieciowych inwestycji infrastrukturalnych. Samorząd został nagrodzony za współpracę z Energa-Operator przy budowie GPZ Zalewo.

więcej

Wprowadzone przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne - Operatora Systemu Przesyłowego, ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej nie dotyczą: gospodarstw domowych, małych i średnich firm, czy też klientów wrażliwych (np. szpitale). W przypadku obszaru obsługiwanego przez Energa-Operator ograniczenia obejmują tylko największych odbiorców pobierających moc większą niż 300 kW.

więcej

Przepięcia mogą powodować uszkodzenia izolacji przewodów, wywoływać iskrzenie, niszczyć urządzenia elektryczne, a zwłaszcza urządzenia elektroniczne. Szczególnie mało odporne na gwałtowne skoki napięcia w sieci (przepięcia) są wszelkie obwody elektroniczne (m.in. urządzeń AGD, komputerów, urządzeń radiowych i telewizyjnych, urządzeń telekomunikacyjnych).

więcej

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że na stronie internetowej www.cswi.ptpiree.pl ukazało się ogłoszenie o wszczęciu przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, działającego jako pełnomocnik Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego:

więcej

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt. "Samorząd Przyjazny Energii", organizowanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, skupiające największych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Systemu Przesyłowego, tj. ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, TAURON Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

więcej

© 2022 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl