Flaga UE

Aktualności

Działając na podstawie pkt III, pkt 10 ogłoszenia o prowadzeniu dialogu technicznego, nr sprawy DT/2/13, Zamawiający ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że wobec nieosiągnięcia celów dialogu technicznego określonych w pkt II ogłoszenia ulega zmianie termin zakończenia dialogu technicznego, którego celem jest pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków umowy, w postępowaniu którego przedmiotem będzie zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług dwukierunkowej transmisji danych typu M2M na potrzeby technologiczne, realizowanej w oparciu o sieć komórkową.

więcej

W teście, organizowanym przez Grupę ENERGA przy współpracy z PSE weźmie udział ok. 1700 klientów, którzy w swoich gospodarstwach domowych sprawdzą funkcjonalności proponowanych rozwiązań cenowych i produktowych.

więcej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl