Flaga UE

Zdalny odczyt na wniosek klienta

Nowelizacja Ustawy Prawo Energetyczne umożliwia odbiorcy końcowemu w gospodarstwie domowym, przyłączonemu do sieci ENERGA-OPERATOR SA wystąpienie z wnioskiem o zainstalowanie licznika zdalnego odczytu.

Spółka w danym roku kalendarzowym zainstaluje na wnioski odbiorców, przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV liczniki zdalnego odczytu, w nie więcej niż 0,1% przyłączonych punktów poboru energii.

W każdym roku z tej możliwości skorzystać może nie więcej niż 3 200 odbiorców.

Koszt instalacji licznika zdalnego na wniosek klienta podany jest w cenniku usług pozataryfowych.

Termin instalacji licznika zdalnego odczytu na wniosek klienta wynosi do 4 miesięcy od dnia wystąpienia o to odbiorcy końcowego.

Zgłoszenia można dokonać przez formularz umieszczony na stronie https://energa-operator.pl/formularz-zgloszeniowy/pytania-i-reklamacje

 

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl