Flaga UE

Komunikaty

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami. ...

więcej

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Standardów Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB. W związku z wątpliwościami Sprzedawców odnośnie zgłaszania umów rozdzielonych dla obiektów innych niż gospodarstwa domowe z identyfikatorem PESEL doszczegółowiono zapisy SWI. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR S.A. uprzejmie informuje o opublikowaniu warunków obsługi spółdzielni energetycznych. Więcej informacji na stronie: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/spoldzielnia-energetyczna

więcej

Informujemy o rozpoczęciu dialogu technicznego, który będzie miał miejsce przy PTPiREE, poświęconego ujednoliceniu wymiarów zewnętrznych następujących stacji elektroenergetycznych SN: Stacja jednotransformatorowa SN/nn z obsługą zewnętrzną (kompaktowa, prefabrykowana) do 630 kVA; Stacja jednotransformatorowa SN/nn z obsługą zewnętrzną (kompaktowa, prefabrykowana) do 400 kVA;...

więcej

ENERGA-OPERATOR S.A. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 22 listopada 2023 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 6/2023 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.29.2023.JKo1 z dnia 5 grudnia 2023 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 6/2023 IRiESD...

więcej

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Standardów Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB. Z dniem 1 lutego 2024 r. rozbudowane zostaną komunikaty publikowane na Portalu Sprzedawców, m.in. o atrybuty dedykowane dla obsługi Spółdzielni Energetycznych: Udostępnione dane paszportu PPE [Upfront MP Characteristics] Udostępnione dane PPE [MP Characteristics] Dane rozliczeniowe na potrzeby...

więcej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl