Komunikaty

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Standardów Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB o komunikację dedykowaną dla Spółdzielni Energetycznych. Poniższe zmiany wejdą w życie 6 listopada 2023 r. Rozbudowane zostaną komunikaty publikowane na Portalu Sprzedawców: Udostępnione dane paszportu PPE [Upfront MP Characteristics] Udostępnione dane PPE [MP Characteristics] Zaimplementowane...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA informuje, że zostało ogłoszone postepowanie w przedmiocie: „Świadczenie na rzecz ENERGA-OPERATOR SA usług Telefonicznego Centrum Zgłoszeniowego" - z zachowaniem zasad określonych w załączonym Zapytaniu ofertowym. ...

więcej

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Standardach Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB. Zmiany obejmują m.in. dodanie atrybutów umożliwiających publikację danych w zakresie strat mierzonych na Portalu Sprzedawców oraz Portalu Dostępowym Kontrahenta oraz dodanie funkcjonalności dla obsługi nowej grupy taryfowej C11s dedykowanej dla ochotniczych straży pożarnych. ...

więcej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), przedstawiamy Państwu projekt zmian IRiESD w zakresie Załącznika nr 6 stanowiącego część projektu Karty aktualizacji nr 2/2022 IRiESD (plik w formacie PDF). ...

więcej

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl