Komunikaty

Szanowni Państwo, Zgodnie z postanowieniami dokumentu "Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych": I. Z dniem 30 kwietnia 2022r. zakończy się okres przejściowy, w którym dopuszczono posługiwanie się certyfikatem zgodności potwierdzającym zgodność urządzenia wytwórczego z: - wymogami kodeksu...

więcej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2376), wprowadzającej z dniem 1 kwietnia 2022 r. zmiany w zasadach rozliczania prosumentów energii odnawialnej, ENERGA-OPERATOR SA przedstawia informacje w zakresie obsługi przyłączania mikroinstalacji: I . ...

więcej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust 2 Ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 2021 r., poz. 716 z późniejszymi zmianami), przedstawiamy Państwu projekt Karty Aktualizacji IRiESD (plik w formacie PDF).Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedstawionego projektu do dnia 05 lutego 2022 r. ...

więcej

Informujemy, że w dniach 24 oraz 31 grudnia 2021 roku obsługa Klientów realizowana za pośrednictwem infolinii dystrybucyjnej pod numerem 801–404–404 odbędzie się w godz. 08:00–14:00. Czynny będzie całodobowy numer alarmowy 991 ( pod którym przyjmujemy zgłoszenia związane z brakiem zasilania oraz awariami sieci elektroenergetycznej) oraz formularz zgłoszeniowy na stronie www.energa-operator.pl . ...

więcej

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl