Flaga UE

Komunikaty

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu zmian w Standardach Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB. Zmiany obejmują m.in. dodanie atrybutów umożliwiających publikację danych w zakresie strat mierzonych na Portalu Sprzedawców oraz Portalu Dostępowym Kontrahenta oraz dodanie funkcjonalności dla obsługi nowej grupy taryfowej C11s dedykowanej dla ochotniczych straży pożarnych. ...

więcej

Zgodnie z procedurą określoną w art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), przedstawiamy Państwu projekt zmian IRiESD w zakresie Załącznika nr 6 stanowiącego część projektu Karty aktualizacji nr 2/2022 IRiESD (plik w formacie PDF). ...

więcej

W związku z otrzymanym przez Energa-Operator sygnałem dot. osoby nieuprawnionej, która na terenie miasta Gdynia, przedstawia się jako pracownik Spółki lub też np. „energetyki”, „elektrowni” itp. , a następnie żąda dostępu do znajdującego się w lokalu licznika, informujemy, że pracownicy Energa-Operator, a także pracownicy firm zewnętrznych działających na rzecz Spółki, podczas...

więcej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 07 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. ...

więcej

W nawiązaniu do komunikatu Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) https://www.pse.pl/-/komunikat-pse-s-a-w-sprawie-uwarunkowan-procesu-przylaczeniowego oraz komunikatu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej http://ptpiree.pl/aktualnosci/2022-12-23

więcej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl