Flaga UE

Komunikaty

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Standardów Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB. Z dniem 1 lutego 2024 r. rozbudowane zostaną komunikaty publikowane na Portalu Sprzedawców, m.in. o atrybuty dedykowane dla obsługi Spółdzielni Energetycznych: Udostępnione dane paszportu PPE [Upfront MP Characteristics] Udostępnione dane PPE [MP Characteristics] Dane rozliczeniowe na potrzeby...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA pełniący funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (OSD) uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR-4321-59(6)/2013/MKo1 z dnia 16 grudnia 2013 r. z późniejszymi zmianami. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR S.A. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 30 czerwca 2023 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 4/2023 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.25.2023.ŁW z dnia 22 września 2023 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 4/2023 IRiESD...

więcej

ENERGA-OPERATOR S.A. niniejszym informuje, że 29.09.2023 r. złoży do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizację projektu Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2028 w zakresie lat 2024-2028. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR S.A. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 22 czerwca 2023 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 5/2023 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.20.2023.LK z dnia 20 września 2023 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 5/2023 IRiESD...

więcej

ENERGA-OPERATOR S.A. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 2 czerwca 2023 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 3/2023 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.13.2023.LK z dnia 31 sierpnia 2023 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 3/2023 IRiESD...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 26 maja 2023 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 2/2023 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.10.2023.ŁW z dnia 18 lipca 2023 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 2/2023 IRiESD stanowiącą...

więcej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl