DANE KONTAKTOWE

Zgłoszenia awarii lub przerw w dostawie energii elektrycznej
991

Obsługa całodobowa, numer dostępny dla klientów dzwoniących z obszaru działania ENERGA-OPERATOR. Połączenie bezpłatne.


801-404-404

Obsługa całodobowa, numer dostępny dla klientów dzwoniących spoza obszaru działania ENERGA-OPERATOR. Połączenie płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

Zgłoszenia i reklamacje dot. umów o świadczenie usług dystrybucji zawartych z ENERGA-OPERATOR SA oraz zmiana sprzedawcy
801-404-404
Obsługa w dni robocze 08:00 - 20:00
Układy pomiarowo-rozliczeniowe: zgłoszenia dot. uszkodzenia licznika, odplombowania ukłądu, montaż licznika zdalnego odczytu
801-404-404
Obsługa w dni robocze 08:00-20:00
Windykacja należności
801-404-404
Obsługa w dni robocze 08:00 - 20:00
Przyłączenia do sieci

* - Uwaga - Połączenia telefoniczne z infolinią 801 404 404 lub + 48 58 767 43 50 płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2020 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl