E-faktura

Usługa E-faktury dotyczy świadczenia usługi wystawienia i przesyłania do Odbiorcy faktur, not odsetkowych, not uznaniowych oraz korekt tych dokumentów i ich duplikatów w formie elektronicznej.

Do otrzymywania dokumentów w formie elektronicznej jest uprawniony każdy Odbiorca, który posiada podpisaną z ENERGA-OPERATOR SA umowę o świadczenie usług dystrybucji.

Wystawienie i wysłanie dokumentów drogą elektroniczną zastępuje przesłanie ich w formie papierowej.

Faktury, noty odsetkowe, noty uznaniowe oraz korekty tych dokumentów i ich duplikaty muszą być opatrzone podpisem elektronicznym weryfikowanym poprzez certyfikat niekwalifikowany.

Aktywacja usługi

W celu aktywacji usługi faktury elektronicznej (E-faktura) należy:

1. pobrać i wypełnić „Oświadczenie o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej"

2. za pomocą formularza przesłać skan lub zdjęcie jako załącznik do zgłoszenia

Informacja gdzie na fakturze znajduje się numer klienta można sprawdzić na stronie https://energa-operator.pl/uslugi/oplaty-i-faktury/jak-czytac-fakture

W celu rezygnacji z usługi faktury elektronicznej należy wypełnić "Oświadczenie o wycofaniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej" i przesłać w ten sam sposób.

Złożenie „Oświadczenia o akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej” lub „Oświadczenia o wycofaniu zgody na przesyłanie faktur w formie elektronicznej” oznacza akceptację regulaminu świadczenia usługi.

Zalety E-faktury

Dokumenty w formie elektronicznej docierają do Odbiorcy szybko i pewnie.

Podpisane cyfrowo pliki PDF są bezpieczne i łatwo je przechowywać. W razie potrzeby łatwo też utworzyć ich kopię. Poza tym nie mogą one ulec fizycznemu uszkodzeniu.

Korzystając z eFaktury oszczędzamy czas i chronimy środowisko.


Dokumenty dla Sprzedawców (dot. Portalu Sprzedawców)

Regulamin wystawiania i przesyłania dokumentów rozliczeniowych na Portal Sprzedawców

Oświadczenie o akceptacji wystawiania i przesyłania dokumentów rozliczeniowych na Portal Sprzedawców

Oświadczenie o wycofaniu zgody na wystawianie i przesyłanie dokumentów rozliczeniowych na Portal Sprzedawców

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl