Przyłączenia do sieci

Jak załatwić tymczasowe odłączenie budynku od sieci?

Zgłoszenia dotyczące podejmowania czynności w sieci, w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez klienta lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej sieci (np. odłączenia, podłączenia) powinny zostać przekazane do właściwego obszarowo Rejonu Dystrybucji - do Punktu Obsługi Przyłączeń lub przesłane za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem http://www.energa-operator.pl/formularz_zgloszeniowy.xml, z uwagi na konieczność ustaleń indywidualnych.

Kto pokrywa koszty odłączenia napięcia i zdjęcia przyłącza budynku mieszkalnego w celu wykonania prac budowlanych?

Zgodnie z § 42 pkt 6 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do odpłatnego podjęcia stosownych czynności w sieci, w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez odbiorcę lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej sieci. Tym samym koszty odłączenia napięcia i zdjęcia przyłącza z własnego budynku mieszkalnego pokrywa odbiorca.

Chcę uzyskać zgodę na poprowadzenie przyłącza. Czy muszę przedstawić Państwu pozwolenie na budowę?

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, poprowadzenie przyłącza nie wymaga okazania pozwolenia na budowę. Wystarczy zgłoszenie w starostwie, co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem budowy przyłącza.

Ile czasu ważne są warunki przyłączenia?

Warunki przyłączenia ważne są 2 lata od dnia ich doręczenia. W tym czasie Odbiorca powinien rozpocząć budowę i podpisać umowę o przyłączenie.

Ile kosztuje przyłączenie?

Opłata za przyłączenie jest naliczana zgodnie z taryfą dla dystrybucji energii elektrycznej dla ENERGA-OPERATOR SA.  Pełny tekst taryfy.

Czy możliwa jest zmiana mocy przyłączeniowej?

Aby zwiększyć przydzieloną moc przyłączeniową, należy przejść przez proces ponownego przyłączenia do sieci . Zobacz jak wygląda proces przyłączenia do sieci.

Połączenia telefoniczne płatne zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl