Aktualności

Nowoczesne drony na straży linii elektroenergetycznych

Energa Operator eksploatuje ponad 131 tys. kilometrów napowietrznych linii elektroenergetycznych na obszarze 1/4 Polski. Blisko połowa z nich to linie średnich i wysokich napięć, będące jednym z najistotniejszych elementów elektroenergetycznego „krwiobiegu”. ...

więcej
Nowe laboratorium elektryczne w Płocku już działa

Oddział w Płocku uruchomił nowe laboratorium elektryczne, dzięki któremu rozszerzony został zakres dotychczas wykonywanych prób i pomiarów. Oddział we własnym zakresie będzie mógł badać m.in. sprzęt BHP oraz wyposażenie do prac pod napięciem. ...

więcej
Kompleksowa obsługa w Słupsku i Elblągu

Słupsk i Elbląg są pierwszymi miastami, w których ENERGA-OPERATOR otworzyła centra kompleksowej obsługi z dostępem do szerokiego wachlarza usług dystrybucyjnych w jednym miejscu. To dobra wiadomość dla klientów, zwłaszcza tych biznesowych, którzy będą mieli teraz możliwość załatwienia w jednym miejscu wszystkich spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej. ...

więcej
Ponad 66 tys. mikroinstalacji w sieci Energi Operatora

W III kwartale 2020 roku do sieci Energi Operatora  przyłączonych zostało blisko 19 tys. nowych mikroinstalacji. Łącznie jest ich już ponad 66 tysięcy. Według stanu na koniec września br., w ciągu dziewięciu miesięcy w sieci zarządzanej przez EOP przybyło ponad 38 tys. mikroinstalacji. ...

więcej

ENERGA–OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-557), przy ul. Marynarki Polskiej 130 ogłasza dialog techniczny związany z planowanym postępowaniem o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem będzie dostawa zestawów koncentratorowo-bilansujących, zwanych dalej „ZKB”, zgodnie z wymaganiami technicznymi stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. ...

więcej
Energa Operator wesprze rozwój OZE na Warmii i Mazurach

Energa-Operator podpisała czwartą umowę z województwem warmińsko-mazurskim na dofinansowanie projektu budowy i przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej sieci SN (średnie napięcie). Inwestycje będą realizowane na terenie olsztyńskiego oddziału Energa-Operator. Dotacja unijna wyniesie ponad 4,7 mln zł. ...

więcej
GPZ Glinojeck wzmocni sieć Energi Operatora

Na terenie północnego Mazowsza uruchomiony zostanie nowy Główny Punkt Zasilający (GPZ). GPZ Glinojeck będzie już trzecim nowym obiektem wybudowanym przez płocki oddział Energa-Operator na przestrzeni ostatnich 2 lat – w tym czasie powstały tu już GPZ Kotliska oraz GPZ Daszyna. ...

więcej

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl