Aktualności

 PTPiREE - Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym

Przewodnik prosumenta w gospodarstwie domowym” opracował Urząd Regulacji Energetyki wraz ze spółkami zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Broszura jest adresowana do odbiorców w gospodarstwach domowych zainteresowanych zakupem i zainstalowaniem fotowoltaiki, czyli prosumentów. ...

więcej
Start projektu EUniversal w Polsce

Energa Operator, w ramach międzynarodowego projektu EUniversal, rozpoczęła testowanie i wdrażanie rozwiązań podnoszących elastyczność sieci energetycznej. Projekt umożliwi zmiany w poborze lub produkcji energii, także tej wytwarzanej z odnawialnych źródeł, w celu wyeliminowania zagrożeń w pracy infrastruktury energetycznej (np. przeciążenia). ...

więcej
Energa Operator zwiększa moc dla OZE

Energa Operator ukończyła przebudowę Głównych Punktów Zasilania w Kleczewie i Nidzicy, w ramach projektu prowadzonego we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska. Celem przeprowadzonych modernizacji było zwiększenie potencjału przyłączeniowego dla OZE. ...

więcej

Zgodnie z informacją przekazaną Sprzedawcom w dniu 10 sierpnia 2020 r. zmiany wynikające z wejścia w życie zapisów Ustawy o Rynku Mocy z dnia 8 grudnia 2017 r. w zakresie pobierania opłaty mocowej wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku na podstawie Ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. ...

więcej

Zarząd Spółki pod firmą ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wzywa ENERGA SA jedynego akcjonariusza Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. ...

więcej

Energa Operator wesprze rozwój polskiej elektromobilności. We współpracy z samorządami wybuduje ok. 280 stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Kluczowy aspekt – właściwa lokalizacja Energa Operator wspólnie z władzami poszczególnych gmin uzgodniła plany budowy sieci stacji ładowania i konkretne, optymalne pod względem przyszłego użytkowania lokalizacje. ...

więcej
Gmina Przykona przyjazna energii

Gmina Przykona, znajdująca się na obszarze działania ENERGA-OPERATOR SA, została nagrodzona w konkursie „Samorząd przyjazny energii”. Konkurs był skierowany do samorządów, które zrealizowały projekty związane m.in. z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej, ochroną środowiska czy rozwojem sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych. ...

więcej

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl