Aktualności

Informujemy, że Oddziały ENERGA-OPERATOR SA opublikowały na stronie bip.energa-operator.pl postępowania przetargowe na realizację usług technicznej obsługi odbiorców tj. m. in. odczytów, wymian, oplombowań liczników energii elektrycznej oraz innych czynności eksploatacyjnych realizowanych na układach pomiarowych zainstalowanych na niskim napięciu (do 0,4 kV). ...

więcej

Unia Europejska wprowadza nowe etykiety efektywności energetycznej. Znikną znane nam dotychczas klasyfikacje z plusami (A+, A++ czy A+++), a pojawią się m.in. kody QR oraz informacje o skali emitowanego przez urządzenie hałasu czy ilości zużywanej przez nie wody. ...

więcej

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej, od 1 stycznia 2021 roku wszyscy właściciele modułów wytwarzania energii o mocy 200kW lub więcej, mają obowiązek przekazywania do operatorów sieci elektroenergetycznej danych planistycznych dotyczących prognozowanej generacji. ...

więcej
Kolejne bocianie gniazda pod opieką energetyków

Aż 500 nowych i wyremontowanych platform zabezpieczających bocianie gniazda zamontowanych na słupach energetycznych czekać będzie tej wiosny na swoich ptasich mieszkańców. Łącznie ENERGA-OPERATOR SA zainstalowała ich już blisko 12 tys. Szacuje się, że mieszka na nich jedna czwarta populacji polskich bocianów. ...

więcej

Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 1 czerwca 2021 roku zaprzestaniemy publikowania na Portalu Dostępowym Kontrahenta (https://pwi.energa.pl/PDK2/home) w dokumentach UDPP, UDPPk, UDPM i UDPMk wskazań z rejestru licznika 2.8.0. W związku z tym aktualizacji ulega zapis w dokumencie Standardów Wymiany informacj.

więcej
Coraz więcej mocy z OZE w sieci ENERGA-OPERATOR

W 2020 roku ENERGA-OPERATOR SA przyłączyła do swojej sieci ponad 160 większych (powyżej 50 kW) źródeł OZE o łącznej mocy zainstalowanej przeszło 330 MW. To ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej i blisko dziesięć razy więcej, niż w 2018 roku. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA przystąpiła do stowarzyszenia europejskich Operatorów Systemu Dystrybucyjnego EU DSO (DSO – ang. distribution system operator). To nowo powołana organizacja, która będzie pełniła rolę organu reprezentującego OSD m.in. przed Komisją Europejską. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR (EOP) włączyła się w działania związane z powstrzymaniem pandemii Covid-19. Od połowy października EOP wspiera infolinię Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS). W ramach pomocy oddelegowani konsultanci, na podstawie przekazanych materiałów i zgodnie z wytycznymi GIS, udzielają odpowiedzi na pytania dzwoniących. ...

więcej

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl