Flaga UE

Aktualności

Pomiar pewny, jak w liczniku Energa-Operator

Liczniki energii elektrycznej stosowane przez Energa-Operator, nie tylko spełniają wymagania UE, ale ich modele są również dodatkowo badane laboratoryjnie, przed masowym montażem na sieci. Ich dostawcami są producenci wywodzący się z Europejskiego Obszaru Gospodarczego. ...

więcej
ENERGA-OPERATOR z nowoczesnym laboratorium liczników

W ENERGA-OPERATOR powstało nowoczesne laboratorium urządzeń pomiarowych. Będzie w nim można sprawdzać nie tylko jakość dokonywanych pomiarów, ale przede wszystkim funkcje komunikacyjne liczników, z odwzorowaniem zróżnicowanych warunków występujących w sieciach elektroenergetycznych. ...

więcej
Nowy GPZ ENERGA-OPERATOR w Plebance

Zakończyła się gruntowna przebudowa głównego punktu zasilania (GPZ) Plebanka, która znacząco poprawi niezawodność dostaw energii elektrycznej w regionie. Przejęcie obiektu, wcześniej będącego stacją abonencką, przez ENERGA-OPERATOR i jego modernizacja, pozwolą także na zwiększenie możliwości przyłączeniowych zarówno dla odbiorców, jak też dla wytwórców energii z OZE o dużej mocy. ...

więcej
Dynamicznie, ekologicznie i oszczędnie

5 października tego roku ceny energii na Rynku Bilansującym w Polsce już po raz kolejny były ujemne, tym razem łącznie przez 10 godzin. Sytuacje takie występują coraz częściej na terenie UE i związane są z rosnącą liczbą odnawialnych źródeł energii. ...

więcej
Bezpieczna Kraina z lekcjami w Płocku

Miasteczko „Bezpiecznej Krainy Energa-Operator” odwiedziło Płock. W zajęciach, które pracownicy Energa-Operator przeprowadzili w Zespole Szkół nr 1, udział wzięło ponad 900 dzieci nie tylko z samego Płocka, ale również okolicznych miejscowości. ...

więcej
Poligon ENERGA-OPERATOR zmodernizowany

ENERGA-OPERATOR ukończyła prace związane z przebudową poligonu energetycznego w Bąkowie. Modernizacja obiektu objęła m.in. budowę hali szkoleniowej oraz dostosowanie układu służącej do szkoleń sieci, do nowych technologii PPN opracowanych i wykorzystywanych przez ENERGA-OPERATOR. ...

więcej
Bezpieczna Kraina na Polach Marsowych w Kaliszu

Miasteczko „Bezpiecznej Krainy Energa-Operator” odwiedziło Kalisz z programem edukacyjnym poświęconym bezpiecznemu korzystaniu z energii elektrycznej. Wizyta ta była wyjątkowa, także ze względu na zrealizowaną ostatnio przebudowę i przeniesienie pod ziemię napowietrznej linii wysokiego napięcia, która jeszcze do niedawna przebiegała przez Pola Marsowe. ...

więcej
Energa-Operator z dotacją na blisko 65 milionów złotych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Energa-Operator dofinansowanie w wysokości blisko 65 milionów złotych, z przeznaczeniem na zakup liczników zdalnego odczytu. Dzięki realizacji objętego wsparciem projektu w sieci Energa-Operator zamontowanych zostanie ponad 457 tysięcy kolejnych tego typu urządzeń. ...

więcej
Energetyczna wspólnota w Sopocie z nową stacją transformatorową

W Sopocie, na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza, ENERGA-OPERATOR SA zamontowała nowatorską stację elektroenergetyczną średniego napięcia (SN/nn), która m.in. automatycznie dostosowuje parametry pracy lokalnej sieci do poziomu energii generowanej przez przyłączone do niej mikroinstalacje. ...

więcej

© 2024 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl