Aktualności

Transformacja energetyczna to ogromne wyzwanie dla przedsiębiorstw zarządzających sieciami dystrybucyjnymi. Sprostanie mu wymaga współpracy wykraczającej poza poziom poszczególnych państw. ENERGA-OPERATOR współtworzy nowe rozwiązania dla sektora dystrybucji energii elektrycznej zarówno na poziomie krajowym, poprzez uczestnictwo w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii...

więcej
Samorząd przyjazny energii

W październiku kapituła konkursu „Samorząd przyjazny energii” wybierze tegorocznych laureatów konkursu, doceniając ich za działania na rzecz poprawy niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii, przeciwdziałanie smogowi lub rozwój elektromobilności. ...

więcej

(ostatnia aktualizacja z dnia 9 września 2021) ENERGA-OPERATOR SA informuje, że z dniem 1 sierpnia 2021 r. nie będzie możliwości stosowania deklaracji zgodności w procesie przyłączania Modułów Wytwarzania Energii (MWE) do sieci.

więcej

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl