Aktualności

ENERGA-OPERATOR S.A. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 30 czerwca 2023 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 4/2023 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.25.2023.ŁW z dnia 22 września 2023 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 4/2023 IRiESD...

więcej

ENERGA-OPERATOR S.A. niniejszym informuje, że 29.09.2023 r. złoży do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizację projektu Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2023-2028 w zakresie lat 2024-2028. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR S.A. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 22 czerwca 2023 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 5/2023 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.20.2023.LK z dnia 20 września 2023 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 5/2023 IRiESD...

więcej

ENERGA-OPERATOR S.A. uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 2 czerwca 2023 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 3/2023 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.13.2023.LK z dnia 31 sierpnia 2023 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 3/2023 IRiESD...

więcej
Bezpieczna Kraina na Polach Marsowych w Kaliszu

Miasteczko „Bezpiecznej Krainy Energa-Operator” odwiedziło Kalisz z programem edukacyjnym poświęconym bezpiecznemu korzystaniu z energii elektrycznej. Wizyta ta była wyjątkowa, także ze względu na zrealizowaną ostatnio przebudowę i przeniesienie pod ziemię napowietrznej linii wysokiego napięcia, która jeszcze do niedawna przebiegała przez Pola Marsowe. ...

więcej
Energa-Operator z dotacją na blisko 65 milionów złotych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał Energa-Operator dofinansowanie w wysokości blisko 65 milionów złotych, z przeznaczeniem na zakup liczników zdalnego odczytu. Dzięki realizacji objętego wsparciem projektu w sieci Energa-Operator zamontowanych zostanie ponad 457 tysięcy kolejnych tego typu urządzeń. ...

więcej
Energetyczna wspólnota w Sopocie z nową stacją transformatorową

W Sopocie, na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej im. Adama Mickiewicza, ENERGA-OPERATOR SA zamontowała nowatorską stację elektroenergetyczną średniego napięcia (SN/nn), która m.in. automatycznie dostosowuje parametry pracy lokalnej sieci do poziomu energii generowanej przez przyłączone do niej mikroinstalacje. ...

więcej
Energa-Operator modernizuje ważną linię w woj. Wielkopolskim

Energa-Operator przystąpiła do gruntownej przebudowy ponad 60 kilometrowego ciągu liniowego wysokiego napięcia 110 kV stanowiącego ważny element przepływów mocy i energii na kierunku północ – południe na obszarze centralnej Polski, a także zasilającego ważne lokalnie stacje transformatorowe WN/SN - główne punkty zasilania (GPZ) - w Ociążu, Pleszewie, Kotlinie oraz Jarocinie. ...

więcej
Energetyczne dzieła sztuki

Rumia zyskała nową galerię sztuki, umiejscowioną… na stacjach średniego napięcia. Dzięki współpracy Samorządu i ENERGA-OPERATOR ściany obiektów elektroenergetycznych pokryły wykonane przez artystów kolorowe obrazy. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA uprzejmie informuje, mając na uwadze komunikat z dnia 26 maja 2023 r. dotyczący projektu Karty aktualizacji nr 2/2023 – Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej („IRiESD”), że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DRR.WRE.4321.10.2023.ŁW z dnia 18 lipca 2023 r. zatwierdził zmianę IRiESD zawartą w Karcie aktualizacji nr 2/2023 IRiESD stanowiącą...

więcej

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl