Aktualności

Uprzejmie informujemy, że począwszy od dnia 1 czerwca 2021 roku zaprzestaniemy publikowania na Portalu Dostępowym Kontrahenta (https://pwi.energa.pl/PDK2/home) w dokumentach UDPP, UDPPk, UDPM i UDPMk wskazań z rejestru licznika 2.8.0. W związku z tym aktualizacji ulega zapis w dokumencie Standardów Wymiany informacj.

więcej
Coraz więcej mocy z OZE w sieci ENERGA-OPERATOR

W 2020 roku ENERGA-OPERATOR SA przyłączyła do swojej sieci ponad 160 większych (powyżej 50 kW) źródeł OZE o łącznej mocy zainstalowanej przeszło 330 MW. To ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej i blisko dziesięć razy więcej, niż w 2018 roku. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA przystąpiła do stowarzyszenia europejskich Operatorów Systemu Dystrybucyjnego EU DSO (DSO – ang. distribution system operator). To nowo powołana organizacja, która będzie pełniła rolę organu reprezentującego OSD m.in. przed Komisją Europejską. ...

więcej

ENERGA-OPERATOR (EOP) włączyła się w działania związane z powstrzymaniem pandemii Covid-19. Od połowy października EOP wspiera infolinię Głównego Inspektoratu Sanitarnego (GIS). W ramach pomocy oddelegowani konsultanci, na podstawie przekazanych materiałów i zgodnie z wytycznymi GIS, udzielają odpowiedzi na pytania dzwoniących. ...

więcej

ENERGA–OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku (kod pocztowy 80-557), przy ul. Marynarki Polskiej 130 ogłasza dialog techniczny poprzedzający potencjalne postępowanie o udzielenie zamówienia, celem analizy możliwości systemów klasy WFM (Work Force Management) do wspierania zarządzania pracami zespołów technicznych w terenie. ...

więcej
ENERGA-OPERATOR zmodernizowała GPZ Ceków

ENERGA-OPERATOR SA zmodernizowała Główny Punkt Zasilania w Cekowie k. Kalisza. Dzięki inwestycji wartej blisko 4 mln zł zwiększy się bezpieczeństwo elektroenergetyczne mieszkańców tej części Wielkopolski. ...

więcej

Regulator zakończył postępowanie dotyczące taryf za dystrybucję energii w 2021 roku. Nowe stawki opłat dystrybucyjnych będą obowiązywały od 1 lutego 2021 roku. W taryfie ENERGA-OPERATOR obniżone zostały stawki własne (stawka stała i zmienna sieciowa oraz abonamentowa) średnio o 1,7 proc. dla wszystkich grup odbiorców (spadek o 1,5 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11). ...

więcej

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl