Aktualności

Uprzejmie informujemy o aktualizacji Standardów Wymiany Informacji ze Sprzedawcami i POB o komunikację dedykowaną dla Spółdzielni Energetycznych. Poniższe zmiany wejdą w życie 6 listopada 2023 r. Rozbudowane zostaną komunikaty publikowane na Portalu Sprzedawców: Udostępnione dane paszportu PPE [Upfront MP Characteristics] Udostępnione dane PPE [MP Characteristics] Zaimplementowane...

więcej

ENERGA-OPERATOR SA informuje, że zostało ogłoszone postepowanie w przedmiocie: „Świadczenie na rzecz ENERGA-OPERATOR SA usług Telefonicznego Centrum Zgłoszeniowego" - z zachowaniem zasad określonych w załączonym Zapytaniu ofertowym. ...

więcej

Drobne gesty mają duże znaczenie, także przy oszczędzaniu energii elektrycznej. Polskie Sieci Elektroenergetyczne udostępniły aplikację mobilną Energetyczny Kompas, która pomoże w planowaniu używania urządzeń w taki sposób, by było to najbardziej korzystne dla systemu elektroenergetycznego oraz środowiska. ...

więcej
Nowy punkt obsługi klienta ENERGA-OPERATOR w Toruniu

ENERGA-OPERATOR uruchomiła nową placówkę w Toruniu. W utworzonym właśnie Centrum kompleksowej obsługi Klienta dystrybucyjnego, które zlokalizowane jest przy Pl. Fryderyka Skarbka 7/9, załatwić można niemal wszystkie sprawy dotyczące dostarczania energii elektrycznej. ...

więcej

Urząd Regulacji Energetyki dostrzega problem OSD w kwestii burzliwego rozwoju fotowoltaiki prosumenckiej, dlatego podpowiada właścicielom domowych instalacji, jak sobie poradzić, kiedy nie działają one prawidłowo. ...

więcej
Budowa Smart Grid w terenie została ukończona

ENERGA-OPERATOR zakończyła montaż wszystkich z planowanych w ramach projektu Smart Grid 1799 zdalnie sterowanych rozłączników na słupach sieci średniego napięcia (SN), a także wszystkich z 1148 rozdzielnic rozdziału wtórnego w stacjach SN/nn. ...

więcej

© 2023 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl