Aktualności

ENERGA-OPERATOR realizując zadania związane z przyłączaniem nowych odbiorców i źródeł energii elektrycznej oraz zapewnieniem bezprzerwowej pracy sieci dystrybucyjnej o odpowiednich parametrach, realizuje rokrocznie około 30-40 tysięcy pojedynczych inwestycji. ...

więcej

W związku z prowadzonymi w ENERGA-OPERATOR SA pracami rozwojowymi systemów informatycznych przewidywane są zmiany w aktualnie opublikowanych Standardach Wymiany Informacji (SWI). W celu umożliwienia wszystkim zainteresowanym jak najwcześniejszego zapoznania się z projektowanymi zmianami przedstawiamy Państwu wstępną wersję komunikatów wraz z zaznaczeniem planowanych modyfikacji. ...

więcej

Szanowni Państwo, informujemy, że 17 maja przywracamy bezpośrednią obsługę Klientów w większości punktów obsługi. Lista znajduje się w załączniku. O terminie wznowienia obsługi w pozostałych lokalizacjach poinformujemy w odrębnym komunikacie.

więcej

Z dniem 28 kwietnia 2021 r. wejdą w życie postanowienia zaktualizowanego dokumentu Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączania modułów wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych (w tym mikroinstalacji) opracowanego zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów...

więcej

W dniu 15 kwietnia ENERGA-OPERATOR SA oficjalnie zaczyna stosować w komunikacji z uczestnikami rynku energetycznego nowe kody PPE w standardzie GS1. Przejście na nową numerację dla klientów jest całkowicie neutralne i nie wiąże się z koniecznością aneksowania umów. ...

więcej

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl