Aktualności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, po dokonaniu rozliczenia rzeczowego, finansowego oraz ekologicznego poinformował, że projekt pn. "Redukcja strat energii elektrycznej w sieci na obszarze działania ENERGA - OPERATOR SA" został zakończony. Spółka wymieniła transformatory o 9 miesięcy wcześniej niż zakładano, co przełożyło się na szybsze osiągnięcie efektu środowiskowego.

więcej

Liczba zdalnych odczytów z liczników inteligentnych przekazanych do sprzedawców energii na potrzeby rozliczeń przekroczyła milion (1,16 mln). Klienci, u których odczyt odbywa się w sposób zdalny, mają obniżoną opłatę abonamentową na rachunku za energię elektryczną.

więcej

Firmy współpracujące z ENERGA-OPERATOR i wpisane do Rejestru Kwalifikowanych Wykonawców zostaną ocenione przede wszystkim pod kątem terminowości, rzetelności i bezpieczeństwa pracy. Spółka planuje powiązać systemem ocen z systemem motywacyjnym nagradzającym najlepszych wykonawców.

więcej

Działając na podstawie pkt III, pkt 10 ogłoszenia o prowadzeniu dialogu technicznego, nr sprawy DT/2/13, Zamawiający ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że wobec nieosiągnięcia celów dialogu technicznego określonych w pkt II ogłoszenia ulega zmianie termin zakończenia dialogu technicznego, którego celem jest pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków umowy, w postępowaniu którego przedmiotem będzie zawarcie umowy ramowej na świadczenie usług dwukierunkowej transmisji danych typu M2M na potrzeby technologiczne, realizowanej w oparciu o sieć komórkową.

więcej

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl