Aktualności

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że na stronie internetowej www.cswi.ptpiree.pl ukazało się ogłoszenie o wszczęciu przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, działającego jako pełnomocnik Operatorów Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego:

więcej

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pt. "Samorząd Przyjazny Energii", organizowanym przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, skupiające największych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i Systemu Przesyłowego, tj. ENEA Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, TAURON Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

więcej

ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku informuje, że w oparciu o art. 31 a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm. - dalej "PZP") ogłasza dialog techniczny, którego celem będzie pozyskanie informacji niezbędnych do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz warunków umowy, w postępowaniu którego przedmiotem będzie zawarcie umowy ramowej na dostawę i uruchomienie Infrastruktury Licznikowej dla ENERGA-OPERATOR SA.

więcej

© 2021 by ENERGA-OPERATOR SA

powered by netPR.pl